Glädjande Finsam-projekt på Skarphäll

29 april 2011 04:00

Hundskit, parkeringsavgifter och fas 3, dessa ämnen upprör gotlänningarna mer än någonting annat. Åtminstone om man ska gå efter alla insändare.

Men jag ska lyfta fram något annat - någonting som jag tror att alla tycker är odelat positivt. På Skarphällsområdet i Visby försiggår sedan en tid ett Finsam-projekt, där tolv företagare har tagit emot 26 ungdomar med viss funktionsnedsättning i praktikplatser. Praktiken varar i 20 veckor och varje ung person får sig tilldelad en handledare, som hjälper dem tillrätta och sätter dem in i arbetet. Både företaget och praktikanten får stöd och coachning från handläggare på Arbetsförmedlingen. Målet med praktiken är att göra praktikanterna mer "anställningsbara" och ge arbetslivserfarenhet och referenser, som leder till sommarjobb eller i bästa fall en anställning. Mycket glädjande är att ungdomarna växer påtagligt i sin egen personliga utveckling; självförtroendet och den sociala kompetensen ökar och man upplever att man fått en verklig möjlighet i livet. 10 ungdomar från projektet har hittills fått jobb.

Alla vet kanske inte vad Finsam Gotland står för. Det är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och tre av Region Gotlands förvaltningar - hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningen. Målet med Finsam är att utveckla nya former för möten och organisation, utveckla nya arbetssätt och samordna de ekonomiska resurserna. Målgruppen är personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller fler av de samverkande parterna. Genom samordning vill man förhindra en rundgång mellan olika myndigheter, som endast resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser.

Arbetsgivare, som anställer en person med funktionsnedsättning, kan få stöd och ekonomiska bidrag till bland annat arbetshjälpmedel, att anpassa arbetsplatsen, stöd till personligt biträde och ekonomisk kompensation när en person får hjälp av ett arbetsbiträde på platsen, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (kallat Sius) i form av en personlig coach inför en anställning, lönesubventioner som till exempel lönebidrag, trygghetsanställning och utvecklingsanställning.

Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning - fysisk/motorisk, intellektuell eller mental/psykisk. Det är en del av den mänskliga mångfalden. En funktionsnedsättning får aldrig innebära att man inte kan delta i samhällslivet på lika villkor. Helt i linje med den liberala människosynen - det vill säga alla människor är lika mycket värda och alla människor har rätt att utveckla sin fulla potential - har Folkpartiet Liberalerna alltid strävat efter att personer med funktionsnedsättningar skall ges jämställdhet i levnadsvillkor. Därför blir jag så glad när jag hör om sådana verksamheter som pågår på Skarphällsområdet i Visby.

Så jobbar vi med nyheter
Birgitta Wallner