Sverige sju år före Danmark

30 maj 2011 04:00

Danmark vill förstärka tullkontrollen vilket enligt svensk media utmanar den fria rörligheten. Det har framhållits att även om avtalet formellt sett inte innebär att passkontrollerna återinförs så är det så det kan uppfattas. Att Danmark markerar sina gränser mot omvärlden.

I Sverige överlämnade dock hovrättslagman Krister Thelin redan år 2004 ett betänkande (SOU 2004:110 Gränskontrollag - effektivare gränskontroll) på begäran av dåvarande justitieministern Thomas Bodström.

Uppenbart ansågs det att det existerade ett behov av en effektivare gränskontroll också för Sveriges del. I direktiven för utredningen angavs bland annat:

"I Sverige är det tillåtet att vidta inre utlänningskontroll över hela territoriet. Det sker emellertid inte med tillräcklig systematik. I vissa andra Schengenstater förekommer så kallad gränsnära kontroller av utlänningar inom en bestämd zon nära den inre gränsen.

I samband med översynen av den inre utlänningskontrollen skall behovet av att införa gränsnära zoner och särskild kontrollmetodik för dessa bedömas. Här skall erfarenheter från andra Schengenstater tas till vara."

Några glimtar ur innehållet i betänkandet är att svensk polis trodde att Schengen-samarbetet (om den fria rörligheten inom EU) innebar att inga ingripanden alls fick göras vid den inre gränsen. Enligt sakkunniga en total missuppfattning.

Vidare uppskattades att i Storstockholmsområdet fanns cirka 7 000 utlänningar som vistades där illegalt, och som alltså enligt lag skulle utvisas.

Utredningen ville få Migrationsverket att faktiskt göra det, som det redan lagligen hade att göra: se till att verkställighet av dem som vistades här illegalt skulle ske.

Lagförslaget innehöll konkret underlag för att polisen och andra gränskontrollanter skulle kunna göra sitt jobb och också ingripa vid den inre gränsen vid befarad brottslighet. (Sverige var alltså sju år före Danmark i de tankegångar som nu gett konkret resultat - i Danmark, men inte i Sverige).

Sju år senare är den svenska hand- och undfallenheten oförändrad. I stället för konkreta åtgärder ser Sverige, till skillnad från Danmark, enbart uppvisningar och tävlan i politisk korrekthet.

Bland annat av integrationsminister Erik Ullenhag. Han undertecknar en debattartikel i Svenska Dagbladet den 14 maj tillsammans med bland annat svärmodern till den man som vid några tillfällen "råkat" befinna sig i Somalia och Pakistan "på semester", men gripits och fängslats, misstänkt för samröre med terrorister.

Den 17 maj, också i Svenska Dagbladet, skriver europaparlamentarikern Olle Schmidt (FP) och riksdagsledamoten Hans Wallmark (M) följande:

"Alliansens partier bör aldrig ge Sverigedemokraterna några möjligheter till inflytande då just Dansk folkepartis framgångar vid förhandlingsbordet i Köpenhamn är ett varnande exempel. Det handlade från början om budgetdiskussioner och slutade med gränskontroller."

Om Alliansen hade haft en mera robust politik i dessa frågor, hade Sverigedemokraterna knappast kommit in i riksdagen. Alliansens, men också Socialdemokraternas, politik är ju just den, som möjliggjort och även främjat Sverigedemokraternas inträde i riksdagen! Är det inte dags för folkets företrädare, politikerna, att börja inse det i stället för att fortsätta att sticka sina politiskt korrekta huvuden i sanden?

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa