Wager sprider misstro och myter

26 juli 2011 04:00

Merit Wagers krönika i Gotlands Allehanda (20/7) är ett sällsynt exempel på en artikel där nästan ingenting stämmer. Några fakta:

l 1. Det har aldrig funnits några "80 miljoner under 20 år" för att ge till romerna som Wager påstår.

l 2. Därmed har det inte heller funnits någon möjlighet att ta ifrån romerna dessa pengar och ge dem till någon annan minoritet.

Anledningen till det är det vanliga: i Sverige brukar regeringen först skriva en proposition eller skrivelse som sedan behandlas i riksdagen som slutligen bestämmer hur statliga medel ska användas. Och någon skrivelse om en romastrategi är inte ens skriven än.

l 3. Romadelegationen har inte föreslagit att ett sekretariat skulle ha "svensk ledning". Hade Wager läst utredningen i fråga hade hon insett det.

l 4. Romadelegationen bestod inte av endast svenskar i ledningen, som Wager påstår.

Delegationen hade åtta ledamöter, varav fyra hade romsk bakgrund.Därutöver var experter samt en referensgrupp från företrädare för de romska organisationerna knutna till delegationen.

l 5. Det har aldrig inkommit någon protestlista med 13 600 underskrifter, såsom Wager påstår. Inte någon lista över huvud taget. Korrespondensen till och från regeringen är offentliga handlingar och Wager hade lätt kunnat kontrollera detta.

Det förefaller mig onödigt att påpeka att även resten av krönikan präglas av osaklighet och påhitt.

Ibland kontrollerar journalister inte fakta. Men då kan man i alla fall använda sunt förnuft. Att tro att tjugoåriga resurser till minoritetspolitiken i Sverige ges på ett halvtimmes möte med endast två företrädare, utan att propositionen är skriven, utan att varken lagrådet eller riksdagen har behandlat den, och utan att en partiöverskridande överenskommelse har gjorts, det är inte att använda sitt förnuft.

Med sin krönika förstärker Wager det misstroende mot majoritetsbefolkningen som romer lider av och fördjupar den kunskapsklyfta som redan finns.

Istället för att skapa klarhet ägnar Wager sig åt att sprida myter och förstärka existerande konspirationsteorier, om en utredning som hon inte ens har bemödat sig att läsa. Detta sätt att handskas med problematiken skadar romer mer än någon annan.

Att komma till rätta med romers utsatthet och diskriminering, så att de i praktiken får lika möjligheter som andra, är en prioriterad fråga för regeringen. Därför håller regeringen på att ta fram en samlad strategi i samverkan med de berörda. Detta arbete och diskussionen om det bör präglas av korrekthet, respekt och fakta istället för rykten och smutskastning.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa