Ingen lista

28 juli 2011 04:00

Marit Wager för en diskussion om romer (GA: 20/7, 26/7, 27/7) som tyvärr inte baserar sig på fakta. Jag har redan påpekat vissa förhållanden men känner mig tvungen att upprepa det viktigaste:

1. Det har aldrig funnits några "80 miljoner i 20 år" för romer och därmed inte heller möjlighet att frånta romer dessa pengar.

2. Delegationen för romska frågor bestod inte av endast svenskar. Den hade 8 ledamöter, varav 4 med romsk bakgrund.

3. Med tanke på att romer var representerade i delegationen, bland experter och i referensgruppen är det svårt att påstå att utredningen ignorerade romernas vilja.

4. Det stämmer inte att majoriteten av remissinstanser "sågar förslaget" om ett romskt sekretariat. Hade Wager läst remissvaren på utredningen hade hon insett detta.

5. Det har fram till dagens datum inte inkommit någon protestlista. Inte heller till Andreas Bergströms mail, som Wager påstår.

Regeringen arbetar i samråd med romer med att ta fram en strategi för att förbättra situationen för den romska gruppen. Detta arbete kräver uppriktighet och ärlighet. Mycket mer än en debatt som bortser från grundläggande fakta.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa