Dubbelfel av Sabuni

1 augusti 2011 04:00

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) vill införa könskvotering till styrelserna för kommunala bolag. Balansen ska vara 40-60, annars är det inte jämställt, säger hon i en intervju i Aftonbladet. En ny lag behövs.

Än så länge är det bara Folkpartiet som står bakom förslaget och vi får hoppas att det stannar där.

Argumenten mot könskvotering till bolagsstyrelser och andra uppdrag är kända sedan tidigare. Men tydligen behövs en repetition.

För det första innebär en kvotering en form av diskriminering och därmed en inskränkning i medborgarnas demokratiska rättighet att fritt få kandidera till förtroendeuppdrag. Det är sant att de nuvarande förhållandena är diskriminerande mot kvinnor, men att införa ännu mer diskriminering gör inte saken bättre.

Två fel gör inte ett rätt, utan det är som i tennis, det blir dubbelfel.

För det andra leder könskvotering till att den som blivit inkvoterad inte respekteras för sina meriter. I de länder där könskvotering till bolagsstyrelser genomförts kallas inkvoterade kvinnor förnedrande för "golden skirts". De antas inte ha fått sina uppdrag i kraft av sin kompetens. Misstänkliggörandet är omöjligt att frigöra sig ifrån och drabbar bara kvinnor.

Det är därför som många framgångsrika kvinnor vänder sig mot könskvotering. De upplever det som förnedrande att få poster som de skulle kunna konkurrera om på jämlika villkor.

När det gäller just kommunala styrelseuppdrag tillkommer dessutom ett tredje problem och det är att styrelserna tillsätts av partierna i enlighet med reglerna för proportionell representation.

Alla partier ska vara representerade, vilket gör att småpartierna som regel bara företräds av en person. Det går inte att välja två personer till ett uppdrag. Med tanke på att Folkpartiet är ett litet parti är det förvånande att Sabuni inte känner till detta problem sen tidigare.

Men även för de större partierna är det viktigare att hitta rätt kompetens för uppdragen än att titta på vilket kön kandidaterna har.

Det är tyvärr ett känt problem i många kommuner att det kan vara svårt att hitta folk till olika uppdrag. Den kommunala demokratin skulle inte fungera om eldsjälar petades bort från sina poster på grund av att de har fel kön.

Sabunis förslag saknar realism.

Man undrar därför om det inte ligger något annat motiv bakom. Förslaget verkar vara designat för att mjuka upp opinionen för att kunna införa ännu mer omfattande kvotering.

Är det möjligen så att Folkpartiet i nästa steg också tänker sig att staten ska tvinga fram en könskvotering till de privata bolagens styrelser? Vi får hoppas att det inte blir så - för jämställdhetens skull.

Så jobbar vi med nyheter
Stefan Olsson