Varför vill ni hindra mitt parti?

3 augusti 2011 04:00

På Gotlands Folkblads ledarsida har på kort tid publicerats en rad artiklar om Sverigedemokraterna (SD).

Tre artiklar av Anna Ardin där hon på ett besynnerligt sätt försökt lägga upp en slags strategi för hur Socialdemokraterna skall bemöta SD rent tekniskt. Angående SD:s politik hade hon intet att säga.

Nu efter terrordåden publiceras en artikel av henne där hon ganska öppet lägger skulden till mördandet i Oslo på Sverigedemokraterna och andra. På torsdagen för Malin Dahlström ungefär samma resonemang i ledaren: Att de som har de åsikter som SD har är indirekt ansvariga för terrordåden i Oslo och bör bekämpas för att undvika nya.


Möte om Sverigedemokraterna
I våras besökte jag ett möte arrangerat av Gotlands socialdemokrater som handlade om SD. Först vill jag säga att jag tycker det var en mycket trevlig stämning på mötet och det leddes på ett sympatiskt sätt där man var måna om att många skulle få yttra sig.

Förstod jag mötesdeltagarna rätt ansåg de att SD skall bemötas som andra partier, sakligt och med respekt. Föredragshållarna som intervjuat ett antal SD:are eller sympatisörer beskrev dem som män, lågutbildade, arbetare och maktlösa personer som inte ansåg sig ha några som företrädde dem i de gamla politiska partierna. Jag sade till dem att denna beskrivning stämde ganska bra in på mig men bad dem betänka att den också stämmer in på de som byggde upp Socialdemokratin från början.


Inte bara asylminskning
Ett mycket starkt skäl till att jag är med i SD är givetvis att jag tycker det är viktigt att Sverige för ned sin asylinvandring till vanlig europeisk nivå. Ja, jag tycker asylinvandringen medfört mycket stora problem. Men det är för mig också viktigt att SD vill föra ut vårt land ur EU och att vi inte skall gå ut i krig i Afghanistan och Libyen som vi gör idag.

Jag vill ha ett självständigt land men också ett som respekterar andra länder och folk.

Det grundläggande för mig att vara med i partiet ligger ändå i det Jimmie Åkesson citerade Per Albin Hanssons folkhemstal:

"Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet".

Hur tänker ni Dahlström och Ardin?

Bland de saker min pappa uppskattade här när han kom som flykting från nazismens Tyskland på 1930-talet var: Dels att man diskuterade hyggligt sakligt och inte drev upp samma hat mot meningsmotståndare och att varje människas ord vägde lika tungt vare sig den hade låg eller hög samhällsställning.

Om man nu kan tänka något vettigt efter detta ondskefulla mördande i Oslo så är det väl att vi alla lite till mans bör besinna oss när vi har meningsskiljaktigheter, inte avsiktligt vrångtolka och inte intala oss själva att de andra är onda människor.

Att vi ser upp med människor som sprider hat och oförståelse oavsett vad saken gäller.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa