Att stärka en trängd bransch

17 september 2011 04:00

Käre Håkan Ericsson, och eventuellt andra som inte förstår hur jag menar angående den sänkta restaurangmomsens konsekvenser och sammanhang.

Jag ska försöka vara övertydlig:

1. Statens kostnad för en sänkt restaurangmoms är inte pengar som finns att fritt fördela ur statskassan. Om man vill använda utrymmet för andra initiativ måste man hitta en annan modell som antingen minskar kostnaderna för den verksamhet man vill stärka, eller öka intäkterna på något annat håll för att fördela till samma ändamål.

Man kan inte bara strunta i att sänka restaurangmomsen och därmed få x antal miljoner att fördela till "något annat".

Resonerar man som Håkan Ericsson förmedlar det en bild av att det handlar om att statliga pengar ska användas för att subventionera verksamheten. I verkligheten är det ju precis tvärtom. Restaurangerna lever med dubbla momssatser, en för mat som äts på plats, en annan, lägre, för mat som hämtas och bärs med hem av kunden.

Genom att likställa momssatserna ger man företagen rimligare villkor och man stärker dessutom lönsamheten i företaget. Detta får flera positiva konsekvenser. Man kan anställa fler, hålla nere priserna eller investera i sina företag.

Kritikerna menar att effekterna helt kommer att utebli och att det, om det blir några nya jobb alls, blir "väldigt dyra" jobb, som om det vore statens pengar från början.

Jag kan förstå att man inte tror på reformen som sådan. Men många av argumenten tycker jag är väldigt konstiga.

Om man är emot rent generellt att restaurangbranschens lönsamhet stärks tycker jag att man borde utveckla detta resonemang lite närmare.

2. Jag har inte påstått att syftet med en sänkt restaurangmoms är att göra branschen vit. Jag skrev att en konsekvens av ökad lönsamhet i en trängd bransch ökar pressen på företagen att redovisa enligt reglerna. Jag försökte sätta det hela i ett sammanhang och resonera kring reformens tänkbara effekter för att komma bort från den förenklade polarisering som jag tycker har präglat debatten.

Om Håkan Ericsson tycker att jag tänker fel och drar fel slutsatser tycker jag att han ska bemöta detta istället för att klappa mig på huvudet och kalla mina argument för nonsens.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Bofride