Reinfeldts och moderaternas stora svaghet är känslokyla

25 oktober 2011 04:00

Noterar hur Fredrik Reinfeldt inför hans nu fem år som statsminister blivit föremål för jubileumsintervjuer i DN och Svenskan. Den i Svenska Dagbladet var särskilt devot och underdånig.

Det är typiskt att Reinfeldt i den väl underdåniga intervjun i Svenskan inte nämner arbetslösheten vid namn. Detta trots att den samlade förvärvsfrekvensen, andelen vuxna i arbetskraften, är oförändrade 67 procent samt att långtids- och ungdomsarbetslösheten nu är högre än när han trädde till hösten 2006.


Cancersjuka tvingas söka jobb
Sverige är inget gott samhälle när man förpassar en ungdomsgeneration till så hög sysslolöshet. Det är inget gott samhälle när man tvingar ut cancersjuka, att söka jobb på hela arbetsmarknaden. Det är inget gott samhälle, som på ett år kastar ut hela 54 000 långtidssjuka från Försäkringskassan och utförsäkrar dem.

Det är heller inget gott samhälle när bara fyra procent av de som tvingas gå till a-kassan för sin försörjning, får 80 procent av inkomstbortfallet i ersättning. Vad säger Reinfeldt då? Jo, det kallar en känslokall Reinfeldt för att "strama upp systemet".

"Människor får hitta andra grunder för sin försörjning om det inte blir genom a-kassan", förklarar statsministern i SvD-intervjun och säger rått: "Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor". Läs det en gång till!

Inför statsministerns svar tar man sig för pannan och undrar: Vilken känslokall och cynisk människosyn. I sitt sinne undrar man om han ens vet hur Sverige ser ut och fungerar.

Vet han vad det innebär att tvingas gå till kommunens socialbyrå och vända ut och in på hela sitt liv för att få ett magert försörjningsstöd, men först sedan man tvingats att göra sig av med allt man äger?


Naket, egoistiskt samhälle
Det är det som är Reinfeldts "trygghetssystem", som finns att tillgå när socialförsäkringarna nu allt mera krackelerar och blir ett i bästa fall magert grundtrygghetsnät, inte mer.

Reinfeldts Sverige håller på att att utvecklas till ett rätt naket, egoistiskt samhälle, som inte längre har så många inslag av solidaritet och gemenskap med de gamla och sköra och som i sina konsekvenser misslyckats med det som Moderatretoriken säger sig ha haft som syfte med alla sina förändringar av välfärds- och arbetsmarknadspolitiken.

Ändå står Reinfeldt på M-stämman i Örebro den 20 oktober och tar ord som solidaritet och rättvisa som moderata mål i sin mun.

När ska den mannen och hans retorik på allvar börja prövas mot den allt mera råbrutala och egoistiska verklighet han som statsminister är på väg att omstöpa Sverige till med alla sina jobbskatteavdrag och valfrihetsmotiverade privatiseringar av välfärdstjänsterna och våra socialförsäkringar!? När ska det gå upp för folk att just känslokylan är Reinfelds och Moderaternas avgörande stora svaghet i sin omstöpning till det "nya arbetarpartiet"?


Alternativ till det känslokalla
Och när förmår Socialdemokraterna på allvar att bjuda rejält motstånd och ett tydligt alternativ till det känslokalla, som Reinfeldt visade upp? Förmår bjuda Reinfeldt och Borg stången så att fler i svenska väljarkåren på allvar ser och förstår vad som är på väg att ske med det en gång så goda välfärdssamhället Sverige.

Med dess utveckling mot ett allt kallare, mera cyniskt och råbrutalt samhälle och där bara lite ytlig solidaritetsfernissa kvarstår, när retorikens Potemkin-kulisser har plockats bort.

Så jobbar vi med nyheter
Robert Björkenwall