Ska folk få sparkas hur som helst?

9 november 2011 04:00

Fredag 4 november begick GA:s chefredaktör Mats Linder en ledare med rubriken "Vem tycker synd om syndikalister".

Utgångspunkten var att någon, det vill säga ett antal syndikalister, som dessutom hade den konstiga egenheten att Mats Linder inte kände igen deras namn, hade startat vad Linder kallar för "en kampanj". Och andemeningen är då ungefär att "Gud bevare oss för stort styggt troll."

Mera i förbigående skymtar att det är en konflikt mellan Leva Kungslador och SAC, syndikalisterna (i Stockholms LS).

Resten av artikeln handlar främst om sådant som händer/påstås hända i Stockholm vid den så kallade Bernskonflikten i fråga om hur (det helt fristående) ungdomsförbundet SUF agerar då de vill stödja SAC:s fackliga åtgärder (vid ett par, på grund av företagens vägran till avtal särskilt svårlösta tvister), respektive hur SUF agerar gentemot Sverigedemokraterna.

Mats Linder ondgör sig även över att SAC utövar en facklig blockad emot Berns i Stockholm och att blockadvakterna "antastar" företagets kunder.

Därpå menar Linder att han "tror inte" att syndikalisterna vill ha en smidig lösning på konflikten, och målar så med två citat ur Nationalencyklopedin upp en bild i avsikt att få SAC att verka allmänt samhällsfarligt.

Men ingenstans skriver ML något om vad dessa två fackliga konflikter gäller - lön att leva på, skydd mot avtalslikgiltiga direkta uppsägningar och särskilt vad gäller Berns att även invandrare - med eller utan papper på att de får stanna i Sverige - ska ha en fackligt godtagbar lön och att de ska ha rimliga arbetsvillkor, med allt vad detta innebär.

Det vore glädjande om Mats Linder kunde kommentera även SAC:s lokala aktion förr året, då en ferieanställd sades upp med en halv timmes varsel, och där sedan företaget vägrade betala permitterings- eller uppsägningslön förrän fråga restes om att föra upp saken till arbetsdomstol.

Liknande förhandlingar har förts flera gånger de senaste årtiondena - en rad företag tar sig nämligen en rad dumheter för. Där skulle det vara bättre med arbetarstyrda företag i kollektiv drift, vilka funkar på flera håll i världen.

Vad anser Linder om detta: Ska folk få sparkas hur som helst, ska de tvingas arbeta permanent övertid för några tior i timmen, ska invandrare behandlas sämre än infödda svenskar, ska SAC:s medlemmar vägras avtalsmässiga villkor? Et cetera et cetera.

Läs gärna även de böcker som finns om SAC:s historia i Sverige respektive på Gotland och uttala dig sedan om SAC:s agerande utifrån dessa.

Ta gärna reda på fakta i målet innan du skriver och tro inte bara på dem som målar fan på väggen.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa