Jämlikhet ger tillväxt

5 december 2011 04:00

Var helgens förtroenderåd början på den vändning som Socialdemokraterna behöver för att ta sig ur den avgrund av misslyckande och oförmåga som präglat partiets agerande alltför länge? Ja, kanske.

Efter interna strider och tillkortakommanden för partiledningen utstrålades en bild av att nu får det vara nog. Nu tar partimedlemmarna kraften från den potential som partiets värderingar ger och exemplen från alla duktiga kommunpolitiker runt om i landet som gör ett viktigt förändringsarbete. Kanske börjar nu vägen tillbaka för det stora reformpartiet Socialdemokraterna.

Håkan Juholts tal innehöll det som efterlysts. En rejäl samhällsanalys av Moderaternas ojämlika Sverige, där klyftorna ökar, rika blivit rikare och fattiga, fattigare. Håkan Juholt var starkt kritisk till den utsugning och den vanvård som Carema och andra bolag gör i exempelvis äldrevården. På något sätt ska Socialdemokraterna skärpa sin politik för att hindra storbolagens profitering på äldre, elever och sjuka.

Mest intressant var dock Leif Pagrotskys tal om skatterna. Han ska komma med förslag på en Socialdemokratisk skattepolitik. Han menar att det inte går att vrida klockan tillbaka till 2006 och ta bort alla skattesänkningar för vanligt folk. Men han var oerhört kritisk till Moderaternas förstörelse av det enhetliga skattesystemet med lika skatt på lika inkomst. Skatteavdrag för att gå ut med hunden, men höjd skatt för den som är arbetslös, är helt galet.

För Socialdemokraterna är skatterna ett medel för att bygga välfärdssamhället för alla. För Moderaterna är sänkta skatter ett mål i sig. Det jag tycker var mest intressant var att Leif Pagrotsky menade, att det inte behövs några höjda skatter, om man driver en politik som ger minst tre procents tillväxt varje år. Genom denna tillväxtpolitik skulle statens inkomster öka med 150-200 miljarder kronor med oförändrad skattekvot.

Därigenom skulle de ökade kostnaderna för de så många fler äldre klaras utan skattehöjningar. Det krävs skatter som är tillräckliga för att finansiera välfärden, stimulerar sysselsättning och tillväxt och innebär en aktiv utjämningspolitik.

Ska Socialdemokraterna komma tillbaka och ha en chans att vinna val för att regera Sverige, så måste de driva en aktiv opposition mot den orättvisa moderatpolitiken. Och komma med trovärdiga jämlika ekonomiska alternativ.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa