Målet ska vara mest jämställt

8 mars 2012 04:00

Idag är det internationella kvinnodagen, en viktig dag för att uppmärksamma de stora skillnader som finns mellan kvinnor och män. Maktstrukturerna leder till att kvinnor fortfarande tjänar sämre och är mer utsatta än män.

I Sverige går det till och med bakåt med jämställdheten. Sysselsättningsgraden bland kvinnor har minskat, mäns bruttoinkomst har ökat dubbelt så mycket som kvinnors. Den relativa fattigdomen ökar mer bland kvinnor än män och högst andel fattiga finns bland ensamstående med barn - och de flesta är kvinnor.

Det är ytterst allvarligt att den utjämning mellan kvinnor och män som drivits av arbetarrörelsen, nu är på väg att försvinna. Moderatregeringens politik ökar ojämlikheten och minskar jämställdheten. Socialdemokraterna måste svara med en offensiv ekonomisk välfärdspolitik med fokus på jämlikhet och jämställdhet. Den offentliga sektorn har gjort mycket, men skapar också problem för kvinnor. Och det måste vi ta tag i.

Den borgerliga regeringen är inte ett dugg intresserad av att arbeta med jämställdhetsfrågor, men de rödgröna politikerna på Gotland kan göra en hel del.

Det arbete som pågår med att skapa mönsterarbetsplatser, heltidsarbeten och barnomsorg på obekväm arbetstid är oerhört viktigt. Gotland är redan bättre på jämställdhet än många andra kommuner. I Statistiska Centralbyråns Jämindex 2010 placerade sig Gotland på åttonde plats i landet. Mycket bra, men det är dags att snäppa upp målsättningen: Gotland ska bli Sveriges mest jämställda kommun.

Det handlar mycket om attityd och att våga tänka jämställdhet. Det finns saker att göra som ger effekt på sikt som att jobba med jämställdhet inom skolan och förskolan, se till att flickor och pojkar får lika mycket pengar till sina fritidaktiviteter och att regionens sommarjobb används, så att pojkar får prova på arbeten med hög andel kvinnor och vice versa.

Så finns det insatser som gör skillnad på liv och död, att sjukvårdspersonalen känner till symptom för kvinnor och kvinnosjukdomar lika väl som för mäns dito. Att det finns tillräckligt skydd och möjligheter till stöd för kvinnor som utsätts för mäns våld. Det handlar om vilja. Gotland kan bli mest jämställt i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter