Unga kvinnors arbetsvillkor

8 mars 2012 04:00

Ett bra jobb, som ger frihet och försörjning, är något som de flesta unga människor önskar sig. Men det är en dröm som idag är svår att uppnå, inte minst för unga kvinnor. Många unga kvinnor i Sverige är arbetslösa. Det skapar ofrihet och fattigdom.

Men lika allvarligt är det att unga kvinnor, som trots allt får jobb, ändå har svårt att försörja sig. Unga kvinnor möter en arbetsmarknad, där villkoren är långt sämre än för unga män. Här finns orättvisor, som borde stå högst upp på den politiska dagordningen.

Nästan 60 procent av de unga kvinnorna (16-24 år) har idag en tidsbegränsad anställning, mot 47 procent av de unga männen. Män under 24 år jobbar i medeltal 33 timmar i veckan, medan kvinnor under 24 år inte kommer upp i mer än 27 timmar i veckan.


Knappast går att leva på
Få timmar i jobb med låga löner betyder låg inkomst för unga kvinnor. Många gånger så låg att den knappast går att leva på. En tidsbegränsad anställning betyder otrygga jobb, ofta vid behov, och per timme.

Att jobba i temporära jobb är särskilt vanligt i restauranger och i affärer. Men också bland unga kvinnliga tjänstemän är det idag allt fler som saknar ett fast jobb, enligt TCO.

Nästan var fjärde kvinnlig tjänsteman mellan 20 och 34 år har en tidsbegränsad anställning. Bland männen är siffran bara en av tio.

Osäkra anställningar gör det omöjligt för en stor grupp unga kvinnor att planera sin ekonomi, och därmed sina liv. Den sociala tryggheten är sämre om de blir sjuka eller arbetslösa. Utan ett fast jobb, och utan heltidslön, är det också svårt att få bostad.

Den kvinna som får barn får sämre föräldrapenning, och hon saknar kanske ett jobb att gå tillbaka till. Det är ingen bra utgångspunkt för ett jämställt föräldraskap. Unga kvinnor riskerar att bli beroende av sina män, som ofta har bättre fäste på arbetsmarknaden.

Idag den 8 mars, på den internationella kvinnodagen, kräver S-kvinnor att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att ge unga kvinnor en rimlig start i arbetslivet.


Rätt till heltidsanställning
Det behövs en skärpt lagstiftning ifråga om visstidsanställningar. Olika former av tillfälliga anställningar ska inte kunna staplas på varandra i all oändlighet. Det behövs också en lagstadgad rätt till heltidsanställning, så att de som vill jobba heltid också kan göra det. Det är inte rimligt att kvinnor tvingas acceptera deltidsanställningar, när mäns arbetsmarknad erbjuder heltider.


Ska ha samma makt
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Om det ska vara möjligt, måste kvinnor ha samma chanser på arbetsmarknaden som män.

Så jobbar vi med nyheter