Alliansregeringen missgynnar biogas

22 mars 2012 04:00

Förslag alliansregeringen drivit igenom har gynnat befolkningen i storstäderna.Människor på landsbygden har fått väldigt lite av kakan samtidigt som det är de som drabbas hårdast av finanskrisens svallvågor.

Tydligt slår vågorna från världens ekonomiska storm mot de gotländska kusterna. Medan fler och fler tvingas vända på slantarna är regeringens mantra att sitta still i den båt som driver på ett stormande hav. För oss i Miljöpartiet handlar det snarare om att täta skrovet och sätta stadig kurs framåt.


Missade biogasjobb
Entreprenörer i startgroparna till olika biogasprojekt vet vad som behövs för att kunna sjösätta sina idéer. Den allianspolitik som förs idag missgynnar biogas.

Satsningar som skulle kunna skapa många jobb på Gotlands landsbygd på ett miljöbra sätt, blir inte av. Biogas görs idag genom rötning av biologiskt avfall så som gödsel, växter och hushållsavfall. Genom biogasproduktion skulle avfall kunna förädlas till väl behövda inkomster samtidigt som vi får miljöbra och billigt bränsle.

Miljöpartiet har gång på gång i motioner till Sveriges riksdag påpekat vikten av en långsiktig biogasstrategi, men regeringen har konsekvent röstat ner Miljöpartiets förslag trots de möjligheter biogas skulle ge för landsbygden. En ny rapport visar att ingen av de nyregistrerade bilarna på Gotland 2011 var biogasbilar. Inte så konstigt med regeringens agerande.

Idag är det inte tillåtet att köra till exempel lastbilar och traktorer på biogas eftersom inget regelverk finns. Ett regelverk måste tas fram, så att biogas kan användas även utanför kollektivtrafiken och privatbilssektorn.

Att köpa en helt ny bil för att kunna köra miljövänligt är dyrt och därför bör det även inrättas ett ekonomiskt stöd till de som konverterar sin fossilbränsledrivna bil till biogasdrift.


Få har biogasbil
Det är med dagens ekonomiska läge svårt att få lån för att kunna investera i en biogasanläggning. För att sparka igång produktionen vill vi i en övergångsperiod införa en statlig lånegaranti till de mest kostnadseffektiva biogasinvesteringarna, ge riktade bidrag till de som väljer att göra biogas av gödsel.

Samt återinföra det klimatinvesteringsstöd regeringen slopat, så att staten går in och medfinansierar biogasprojekt kommuner väljer att investera i.

Att få ut biogas till mackarna och konsumenterna på landsbygden är svårt eftersom få har biogasbil. Många väljer bort biogasbilar då de är krångliga att hitta bränsle till. I Visby finns den enda biogaspumpen på hela Gotland. Inför vi ett mackstöd för biogaspumpar gör vi det möjligt att tanka smidigt och grönt och kan därför ställa krav på att större mackar i januari 2013 ska kunna erbjuda förnybara drivmedel.

Att skapa jobb samtidigt som vi gör Sverige grönare är en utmaning vi i Miljöpartiet är beredda att ta. Några av våra förslag har vi precis berättat om, men regeringen väljer att endast se dit näsan räcker istället för att gynna långsiktiga lösningar.


Biogasmotion i riksdagen
I vår, när en ny biogasmotion från Miljöpartiet kommer upp i riksdagen, har regeringen åter chansen att säga ja till arbetstillfällen, landsbygdsutveckling och miljön. Kommer de ta chansen eller fortsätta plaska runt i strandkanten utan visioner för framtiden?

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa