Ännu fler arbetslösa

17 april 2012 04:00

I februari i år var det 2 808 arbetslösa på Gotland. 1 485 var öppet arbetslösa och 1 323 var i någon form av åtgärder. I den borgerliga regeringens sista station i arbetslösheten, fas 3, fanns 250 gotlänningar i februari 2012.

Det innebär att fas 3 är den nionde största arbetsgivaren på Gotland. Det är fler anställda i fas 3 än i hela Attendo Care på Gotland, eller Konsum Gotland eller polisen eller länsstyrelsen.

När arbetslöshetens sista station är nionde största arbetsgivaren på Gotland är det ett tecken på den borgerliga regeringens totala misslyckande med att minska arbetslösheten. I ett sådant läge och med sunda statsfinanser kunde man tro att finansminister Anders Borg (M) skulle ha ett batteri med åtgärder i sin vårbudget för att minska arbetslösheten. Men nej. Den var tom på åtgärder.

Tvärtom erkänner han sitt misslyckande och spår en ökande arbetslöshet kommande året. Det enda budskap finansminister Anders Borg har är att arbetslösheten kommer att öka och att regeringen är trött och handlingsförlamad.

När finansministern debatterade med Socialdemokraternas nya talesperson i riksdagen, Fredrik Olofsson, hade Anders Borg inga svar, utan körde med billig retorik om det rödgröna alternativet och pratade om det politiska spelet. Medan Fredrik Olofsson lätt gjorde Anders Borg till en slät och tomhänt figur och pratade om behovet av satsningar på forskning och utveckling och att förbättra matchningen av arbetskraften, så de har kompetens för de jobb som finns.

Det var till och med så Svenskt Näringslivs ordförande Urban Bäckström efterlyste åtgärder från regeringen om just bättre matchningsåtgärder. Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens, eftersom den borgerliga regeringen nedrustat vuxen- och bristyrkesutbildningen. På Gotland saknas utbildade kockar och arbetsledare i besöksnäringen. Något som en bristyrkesutbildning kan avhjälpa, men som finansminister Anders Borg bromsar.

En annan för Gotland oerhört viktig reform är att genomföra det färdiga förslaget till ny och mer effektiv skatteutjämning mellan kommunerna. Det finns klart i finansministerns skrivbord, men han lägger inte fram det. Massor av kommuner med mycket ansträngd ekonomi får ingen förstärkning för att klara vård, skola och omsorg.

Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson