Kärnkraftsfritt 2030

11 juni 2012 04:00

I fredags skrev Lars Thomsson på Gotlänningens ledarsida riktigt bra om hur kärnkraften kan fasas ut och hur de alternativa energikällorna kan ta över. Tillsammans med energibesparingar.

Det är viktigt, att som Lars Thomsson skriver, slå tillbaka och en gång för alla kuva kärnkraftslobbyn. Tyvärr finns ju kärnkraftskramare även inom Socialdemokraterna. Trots kongressbeslut på att avveckla kärnkraften.

Jag tycker Stefan Löfvens tal om att satsa på en kunskapsinriktad och innovationsrik näringslivsutveckling rimmar fruktansvärt illa med en satsning på kärnkraft. Det vore att gå baklänges in i framtiden och dessutom är det fruktansvärt farligt. Det har ju Tjernobyl och japanska Fukushima bevisat. Dessutom är kärnkraften fruktansvärt dyr, som starkt subventioneras. Svenska kärnkraftverk behöver bara betala 12 miljarder kronor vid en olycka, när kostnaden är mångdubbelts större.

Det finns mycket goda möjligheter att ersätta alla kärnkraftverk i Sverige till 2030 med energibesparingar och utveckling av de förnybara energikällorna vindkraft, solel och bioenergi. Tillsammans med vattenkraften kommer dessa energikällor att klara elbehovet, utan kärnkraft. Det stora problemet med kärnkraft är att det tar lång tid att bygga kärnkraftverken, de är ofantligt dyra och är inte lönsamma utan enorma subventioner från staten. De medför stora risker för olyckor, problem med uranbrytning och dessutom finns inga metoder för säker slutförvaring av det radioaktiva avfallet, som måsta hållas instängt i 100 000 år, innan radioaktiviteten klingat av.

Ett kärnkraftfritt energisystem uppstår inte av sig självt. Det kräver tydliga politiska styrmedel och beslut. Ekonomiska styrmedel måste användas för att stimulera den tekniska utvecklingen av de förnybara energikällorna, så att de kan fortsätta sin väg att bli allt billigare och effektivare. Vindkraftsutvecklingen har gjort att återbetalningstiden krympt till cirka sju månader och för solceller är det 2-5 år.

Om Socialdemokraterna och Stefan Löfven gör upp med de borgerliga om att bevara kärnkraften, så sviks allt tal om ett framtidsinriktat, miljövänligt och säkert energisystem för näringslivets utveckling. Med de rätta politiska besluten kan vi få ett kärnkraftsfritt Sverige till 2030.

Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson