Barnfattigdomen äntligen avslöjad

18 januari 2013 05:58

SVT:s program Uppdrag granskning och journalisten Janne Josefsson har ibland beskyllts för att göra reportage som lutar åt vänster. Det kan man inte säga om avsnittet som sändes 16 januari. Där granskade Josefsson den så kallade barnfattigdomen i Sverige.

Inte helt oväntat visade granskningen att begreppet till stor del handlar om ett siffertrixande för att skruva upp nivån i debatten. Men för många kommer det som en chock hur långt kända organisationer gått för att förvanska verkligheten.

BRIS har enligt SVT liknat svenska barns situation barn i Moçambique som kämpar för att få mat för dagen.

Det är en beskrivning människorna som bor och arbetar i utpekade svenska bostadsområden inte känner igen sig i.

Majblomman har uppgett att 40 procent av alla barn inte har råd med glasögon, samt att fattigdomen ökar. I själva verket hade andelen ansökningar om bidrag från organisationen halverats jämfört med hur det såg ut 2004.

Rädda Barnen presenterade så sent som i höstas en stor larmrapport om barnfattigdom. Läste man deras fakta noggrant fann man dock att den absoluta fattigdomen minskat under alliansens år vid makten. Alla socioekonomiska grupper har fått mer pengar i plånboken.

Det framgår att Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest pengar på att stärka barnfamiljernas ekonomiska situation. I förhållande till snittet i EU satsar vi en tredjedel mer. Den relativa fattigdomen hade ökat ned några få procent. Ändå hävdade Rädda Barnen staten måste vidta stora och drastiska åtgärder för att utjämna mellan hushållen.

”Avslöjandet” som Uppdrag granskning gjort är besvärande för Socialdemokraterna. De har sedan 2011 bedrivit en politisk kampanj på temat barnfattigdom. På deras hemsida säger S att 220 000 barn lever i fattigdom i Sverige. Siffrorna har de hämtat från Rädda Barnen, vars Sverigechef i Uppdrag granskning medgav att bilden man förmedlat inte stämmer med verkligheten.

Egentligen borde det inte ha behövts en journalistisk granskning för att få slut på det cyniska bruket av begreppet barnfattigdom. Alla vet att någon sådan inte existerar i Sverige.

Däremot finns det självklart familjer som har det tufft. Många barn växer upp i familjer där det finns missbruk, där man slarvar med hushållningen, eller inte ställer krav och ger kärlek.

Det finns många typer av problem som drabbar barn. Men fattigdom i dess verkliga betydelse är dessbättre något vi arbetat bort i vårt land.

Redan innan programmet hade sänts gick föreningen BRIS ut och meddelade att man ämnar sluta att använda begreppet barnfattigdom. Nu är frågan: Kommer Socialdemokraterna att följa BRIS exempel? Om man har haft fel ska man erkänna det. Både för sig själv och andra.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa