Välkommet med tydligare politik för landsbygden

24 januari 2013 06:00

Den senaste veckan har jag besökt två större debatter, en i Jönköping och en i Skövde, med teman om lantbruk och livsmedel. Totalt har de besökts av närmare 2 000 personer, vilket är imponerande!

Jag hoppas nu att intresset för landsbygden och lantbruket äntligen ska öka. Sverige är det land i EU som har haft den kraftigaste urbaniseringen, med störst andel människor som flyttar från landsbygden till städerna. Partiernas intresse har varit svalt. Fokus har legat på stadens frågor.

Efter att ha lyssnat på dessa debatter, och även den allmänna debatten i Sverige de senaste veckorna, så verkar det finnas ett försiktigt ökat intresse för landsbygd, och ja i viss mån verkar man också förstå att navet i hjulet på landsbygden är ett lönsamt lantbruk. Jag hoppas detta kan leda till en mer offensiv och tydligare politik för lantbruket och landsbygden i Sverige, vi behöver det.

Många frågor har varit uppe, jag kan bara nämna några. Här kommer några exempel. I Jönköping där sju riksdagspartier var representerade skiljde Moderaterna ut sig tydligt. Bengt-Anders Johansson som representerade Moderaterna, och dessutom är vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet var negativ till såväl metanreduceringsstöd som att formulera en livsmedelsstrategi för Sverige, alla övriga partier var positiva.

Eskil Erlandsson, som också är jordbruksminister vill dock inte ha några mål i en livsmedelsstrategi, han upplever det tvingande. Jag skulle vilja säga att vi behöver tydliga mål, och liknelserna som Eskil gjorde med gammal skogspolitik och tvångsavverkning stämmer dåligt. Det går att hitta mål som fungerar på en öppen inre marknad i EU, andra länder klarar det.

Det verkar också vara samstämmighet i är att svenska bönder ska kompenseras för hög djurvälfärd. Det finns ett exempel på det i dag, den nyligen införda suggpengen, och nu verkar det finnas en öppenhet för fler djurslag. Det är välkommet!

Vi är stolta över vår goda djuromsorg, men marknaden är inte villig att betala vad det kostar. Det behövs tempo i frågan om djurvälfärdsersättningar, svensk djurproduktion krymper i en allvarlig takt, på grund av lönsamhetsproblem. Vi behöver ökad lönsamhet och framtidstro.

När det gäller dieselskatten så minskar återbetalningen med 40 öre per liter i år och samtidigt höjs energiskatten med 20 öre vilket leder till 60 öre per liter ökad skatt. 2015 minskas återbetalningen med ytterligare 80 öre per liter. Här menar Eskil att näringen är kompenserad med sänkt gödselskatt och betesersättning, men att frågan ska upp i den kommande konkurrenskraftsutredningen.

Gustav Fridolin från Miljöpartiet aviserade att alla produktionsskatter skulle återinföras om de kommer till makten. Men att de därefter ska återföras till näringen via metangasreduceringsstöd, offentlig upphandling, och andra skattesänkningar för företagare.

Konkurrenskraftsutredningen är viktig. Svenskt lantbruk ska fajtas på EU-marknaden, och då behövs det bra förutsättningar, engagerade politiker kan hjälpa oss med det.

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Odell