Ska arbetslösa betala pensionen?

27 februari 2013 07:00

Hanna Westerén och Bison har var på sitt håll snuddat vid socialdemokratins ideologi. Det är något som sällan diskuteras i den allmänna debatten och det är nog bra om den inte bara förs inom slutna sammanträdesrum.

Kursändring i Sverige?

Dokument inifrån hade ett uppmärksammat reportage om den kursändring av Sverige, som genomfördes utan nästan ingen debatt alls. Den gick ut på att företagen skulle få tjäna mer pengar mot att de anställda bara fick måttlig del av vinsten i form av små löneökningar.

Även S-regeringar var med på det tåget och resultatet ser vi idag. Massarbetslöshet medan klyftorna har ökat. Det har nog aldrig gått så många arbetarlöner på en direktörslön som idag.

Det är i det skenet som många gamla socialdemokrater inte känner igen sig i sitt parti. Nu vet vi inte hur det hade blivit om S hade haft en mer arbetarvänlig politik, det vi ser är att den här lösningen i alla fall var fel spår.

Fredrik Reinfeldt har tidigare talat om att vi borde arbeta till 75 år för att pensionssystemet inte ska falla samman. Den statliga pensionsutredningen har kommit fram till att vi generellt måste höja pensionsåldern med två år. Något som regeringen naturligtvis håller med om och som Socialdemokraterna hummande instämmer i. De har haft representanter i utredningen och kan väl inte annat.

Med det S-undantaget att många i LO-yrken idag inte ens når upp till 65 år innan pensionering. Snittet i Kommunalarbetareförbundet för en pensionär ligger på 61 år. Ett statligt underfinansierat pensionssystem ska betalas av oss själva, menar utredningen indirekt. Vi har ju nämligen fått jobbskatteavdrag istället.

För få betalande

Vad samtliga tycks ha missat är att vi med nästan tio procent arbetslösa och runt en miljon i utanförskap (det ordet finns inte längre i moderaternas värld), har alldeles för få som betalar in till pensionssystemet.

Med två års högre pensionsålder blir det automatiskt lika många år till innan de unga kan komma in på arbetsmarknaden. Och de som fallit ur systemet efter fyllda 50 år har ännu mindre chans att komma tillbaka i arbete.

Arbetsgivarna själva är inte så förtjusta i att behålla 68-åringar i produktionen. Fullt förståeligt då många tycks anse att en 50-åring inte är anställningsbar.

Nu är det inte så enkelt att arbetslösheten löses med en socialdemokratisk regering. Men vi kan åtminstone hoppas på att förutsättningarna för att få ett arbete ökar.

Slag i ansiktet

Med lägre arbetslöshet är det kanske läge att prata om höjd pensionsålder. Men idag är utredningen bara ytterligare ett slag i ansiktet på alla som förtvivlat försöker få in en fot på arbetsmarknaden.

Den här pensionsutredningen är också en ideologisk fråga. Har den över huvud taget debatterats i S-föreningarna? Snart är det kongress och då ska arbetet inför valrörelsen byggas upp.

Nu har Socialdemokraterna chansen att visa att man är något annat än ett mittenparti. Att man också har förslag på hur man kan skapa förutsättningar för fler jobb och hur man ska lösa problemen för alla dem som fallit ur eller fått kraftigt sänkt a-kassa under de borgerliga åren i regeringsställning.

Få vi se en ideologisk kongress i vår?

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa