Hög tid att lämna Fas 3

27 april 2013 05:00

Arbetslöshet är ett elände. Långtidsarbetslöshet är än värre. Det är en viktig samhällsuppgift att försöka minimera den. Regeringen har försökt, det tror jag verkligen att den har. Den har inte lyckats så bra. Då är det läge att pröva något annat.

Tre gånger så många är långtidsarbetslösa idag som för sex år sedan. Många av dem hamnar i det som tidigare kallades Fas 3. Namnet är ändrat men innehållet är detsamma, det vill säga sysselsättning och arbetsträning som liknar arbete men inte är det. Det hjälper inte att det numera kallas för sysselsättningsfas om det inte handlar om några riktiga arbetsuppgifter. Då blir det inte så mycket till arbetsträning för de 34 000 personer som deltar enligt senaste mätningen.

Det har förekommit en hel del rapporter om hur människor fått utföra konstlade eller meningslösa uppgifter. En del av anordnarna av dessa icke-arbeten, har uppenbarligen haft svårt att hitta lämpliga objekt att sysselsätta de arbetslösa med. Att till exempel se film kan vara försvarligt som del i en utbildning men så har det i alla fall inte sett ut i rapporteringen.

De som utfört uppgifterna har fått aktivitetsstöd med 65 procent av den tidigare dagsförtjänsten fem dagar i veckan, lägst 320 kr per dag. Den som inte uppfyller villkoren för att få a-kassa får ingen ersättning alls i Fas 3.

Socialdemokraterna har nu arbetat fram en egen modell där Fas 3/sysselsättningsfasen avskaffas och ersätts av extratjänster i välfärden eller i föreningslivet. Dessa extratjänster ska vara uppgifter som behövs, till exempel i äldreomsorgen. Lön ska utgå efter kollektivavtal, det ska finnas lokala avtal och tjänsterna ska kunna kombineras med utbildning.

Det har funnits många typer av anordnad sysselsättning för arbetslösa genom åren; de har kallats beredskapsarbeten, plusjobb och annat. Alla har kritiserats i någon mån. Gränsdragningsproblem och risk för undanträngningseffekter går inte helt att undvika och alla jobb blir inte intressanta.

Fas 3 tillhör de riktigt dåliga arbetsmarknadsåtgärderna. Det är hög tid dags att den får gå i graven.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa