Jag har fått nog av moderat politik

17 maj 2013 05:00

Jag har fått nog! Nog av finansminister Anders Borgs politik, nog av jobbskatteavdrag, nog av RUT-avdrag för bartendrar och läxläsning, nog av orättvis beskattning av pensionärer, nog av försämrad A-kassa, nog av försämrad sjukförsäkring, nog av självgodhet. Kort och gott, nog av moderat politik.

Allt det jag räknade upp ingår i moderaternas arbetslinje, ja kanske inte självgodheten men den kommer på köpet. Moderaterna har alltid, sedan valet 2006, deklarerat att de tar ansvar för Sverige och Sveriges statsfinanser. Under samma period har vi fått glädjeprognoser om att det snart vänder, arbetslösheten kommer att pressas tillbaka och fler kommer att vara i jobb.

Nu låter det annorlunda. ”Krisen sliter i Sverige, den pressar Sverige och den trycker Sverige”, så lät finansministern för en månad sedan.

Jag har gynnats

Jag tillhör de gynnade i Sverige, jag har arbete och är inte sjuk. Det är klart att jag har gynnats ekonomiskt av alla jobbskatteavdrag men jag har inte utökat min arbetstid och jag kan inte se att mina jobbskatteavdrag har skapat några nya jobb.

Däremot kan jag se att jobbskatteavdragen har finansierats med försämrad sjukförsäkring och försämrad arbetslöshetsförsäkring.

Jag kan också se att sänkningen av krogmomsen kanske har lett till billigare mat på restauranger men knappast till den mängd nya arbeten den skulle skapa. Jag som skattebetalare får betala för att föräldrar kan köpa läxläsningshjälp till sina barn, samtidigt som skolan saknar sådana resurser.

Jag som skattebetalare får betala för det gigantiska misslyckandet med jobbcoacher hos Arbetsförmedlingen. Jag har också fått nog av Arbetsförmedlingens generaldirektör. Men jag har fått det bättre och mer kvar av lönen, det är trevligt men jag tycker inte att det är lika trevligt att 10 000-tals andra fått det mycket sämre.

Medan moderaterna framhåller hur duktiga och ansvarsfulla de är har Sverige en arbetslöshet som är förskräckande hög och en ungdomsarbetslöshet som är fullständigt livsfarlig för en hel generation.

Ett värdigt liv

Vi har kostnader för kommunernas försörjningsstöd som når nya rekordnivåer. Enligt finans- och statsministern är det helt ekonomiskt ansvarslöst att vilja höja arbetslöshetsersättningen och ge kroniskt sjuka ett värdigt liv.

De tycker däremot att det är ansvarsfullt att föra en politik som brutalt delar Sverige, i sjuka och friska, i arbetslösa och de som har arbete.

De tycker det är ansvarsfullt att föra en politik som har sin grund i uppfattningen att om vi gör det tillräckligt svårt för sjuka och arbetslösa så kommer de att ta sig i kragen och se till att få ett jobb.

Ansvarsfull ekonomisk politik

Jag tycker att det är viktigt med en ekonomisk politik som är ansvarsfull, man kan inte låna sig till välfärd och man kan inte låna sig till skattesänkningar.

Därför anser jag att det är rätt med utgiftstak och överskottsmål men jag tycker också att grunden för all välfärd är ett folk i arbete och vi har inte fått ett folk i arbete med den ekonomiska politik som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har fört och vill fortsätta att föra.

Den ekonomiska politiken måste uppfattas både som ansvarsfull och rättvis mellan olika grupper i samhället. Det är den inte idag!

Så jobbar vi med nyheter
Bertil Virgin