Är våldet manlighetens pris?

29 juli 2013 05:00

Läktarvåld, gatuvåld, förortsvåld. En läktare kan knappast utöva våld eller en gata. Men det är vad rubriker ständigt ropar ut. Vad kännetecknar en huligan? I första hand en man, inte en svart rånareluva.

Språket döljer en uppenbar verklighet kring unga mäns våld, i stället för att tala om vad mäns våld i realiteten handlar om, allt för att behålla existerande könsmaktordning.

Ingen attitydförändring sker kring våldsdåden som utövas av unga män, vare sig i kamratskapet/gänget, där våld anses ok, eller kring gängvåldtäkter gentemot kvinnor. Det kom till uttryck under ett seminarium anordnat av Ungdomsstyrelsen under Almedalsveckan.

Pojkar övas i våld

Män står till vardags upp för nationen i alla former av idrottshändelser, men få män står upp som förebilder för pojkar och unga män. Män måste sätta ner foten mot våldsutvecklingen.

De flesta män är med all säkerhet för en så kallad värdegrund, som är emot all form av våld, men vuxna män tar inte upp den svåra frågan i det offentliga livet, med få undantag som Jan Eliasson i FN.

Det saknas konkreta handlingar i vardagen gentemot mäns våld. Det saknas strategier i organisationer. Just nu händer det saker inom idrottsrörelsen, men inte på det allmänna maktplanet i vårt land.

Hur många män står upp och uttalar att de är emot idrottsvåld och våld mot kvinnor. När en pojke sparkar på en igelkott eller en hund och ingen vuxen reagerar, är det i själva verket en avsaknad av empati och en acceptans av våld.

Pojkar fostras inte i första hand till ”en bra person”. Pojkar övas i våld från barndomen. Det finns en rotad bild av en pojke som ”stark, stor, skäggig, muskler, modig, tuff etc.” Vi lär oss i förhållande till varandra. Leken - Herre på täppan - på dagis är redan den en ingång till gängbildning.

Videovåld och dataspel

Att slå varandra med våta handdukar efter en idrottsutövning vid 8-9 års ålder fortgår som lek, men förhållningssättet är i praktiken våld och lågintensiv terror för de barn som utsätts. Det finns en ”machofabrik” till vilken skolan och idrottsrörelsen är en motvikt om de tar tag i de underliggande faktorerna.

Våld accepteras av vuxenvärlden i ungas uppfostran. Videovåld och dataspel ger dagligen påverkan på samma sätt som alkohol och övriga droger. Våldet har i sig inte ökat, men tagit andra former och gränserna för utövande av våld har vidgats. Våldsutövning har blivit en del av samhällssystemet. Våld sker inte på spelplan utan bredvid den. Gruppvåldtäkt skapar ett slags gemensamt homosamlag och män täcker upp för varandra i ett kamratskap. Kvinnor blir offer, medan bögar, som kommer ut, i sin tur numera hyllas.

Vad kostar manligheten

Det finns en skepsis mot genusarbete. Det måste till mer kunskap för att våldet som växer fram skall bli uppenbart.

Män har större ansvar, men också kvinnor upprätthåller traditionell maskulinitet i förskola som skola och hem. Vuxna måste fråga sig hur de själva uppmuntrar våldet om det skall få ett slut, men framförallt fråga sig vad manlighet kostar.

Ingrid Thunegard

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa