Man kan inte äta kakan och ha den kvar

16 augusti 2013 16:14

Förra lördagen skrev jag om behovet av nya gotlänningar. Detta för att inte vi som ö ska stagnera utan utvecklas ytterligare. Flera av de samtal jag fått från människor under sommaren har handlat om tips på att utveckla och förbättra.

Nu har Mona, halvårsboende i Klintehamn, utgått från att det är hennes klagomål jag relaterar till. Det är det inte den här gången men jag kan gärna kommentera hennes tankar och åsikter som jag väl känner igen från ett samtal i Almedalsveckan.

Välfärd bygger på skatter

Det handlade om cykelvägar som Trafikverket beslutar, bekostar och bygger och privata badplatser. Och det var ett samtal som berörde det som jag tidigare pekat på nämligen att vår välfärd på Gotland och i övriga landet bygger på skatteintäkter.

Antingen det är statliga medel som med cykelvägar eller regionala medel inom exempelvis vården. Omkring detta råder det praktiskt taget politisk enighet även om en och annan borgerlig politiker hellre talar om sänkt skatt och försäkringslösningar.

Självklart är det av avgörande betydelse hur då dessa pengar används. Det innebär kvalitetssäkring och nationella jämförelser. Om vi lyckas väl innebär det förtroende för detta system och också en bidragande orsak till inflyttning.

När Mona klämmer i med ”Sveriges sämsta vård” så visar jämförelserna att vi har bland den högsta tillgängligheten i landet samtidigt är vi den region som uppfyller vårdgarantin bäst.

När väntetiderna blir för långa på akuten eller när det är svårt att få en tid på vårdcentralen ska det vara undantag och inget som är regel.

Men vi ska inte heller glömma att vi är drygt 57 000 fast boende på ön med ett akutsjukhus så underlaget är litet och uppgiften stor. Och inom hela välfärdsområdet - vård, utbildning och omsorg – finns det olika utmaningar och hela tiden jämförelser med de nationella talen.

Enkelt val

Vi lever med förutsättningarna att 40 procent av befolkningen finns i Visby medan en klar majoritet bor på landsbygden. Det är tämligen unikt för en region/kommun och något vi ska vara rädda om men samtidigt så innebär det att prioritera mellan olika mål och delar av ön vilket inte alltid är enkelt.

I ett läge där det gäller att värna om detta och välfärden rent generellt eller att sänka kommunalskatten så är valet enkelt för mig. Det går inte att både äta kakan och ha den kvar!

En bidragande orsak till Gotlands attraktivitet är det stora engagemang som både enskilda och grupper har i att utveckla Gotland ytterligare. Det är alltifrån ledare i flicklaget eller del i serveringsgruppen i bygdegården till fiberförening och styrelsemedlem i Röda Korset.

Fantastiskt engagemang

Ett helt fantastisk engagemang där gotlänningarna tillsammans visar på möjligheter att utveckla sig personligt, tillsammans i grupp och hela Gotland! Ett engagemang som kan öppna badplatser och rensa släke och inte alltid utgå från att det är regionens ansvar.

Det finns flera värden i detta och inte minst att så mycket som möjligt av våra skattemedel går till välfärdssektorn. Detta ser jag som någonting ytterst värdefullt och Mona får göra sitt val: ”Aldrig byter jag bort den mångfald av samhällsservice jag har tillgång till som mantalsskriven i en storstad!”

Så jobbar vi med nyheter