Leva-försäljning kritiseras

Leva-bolagen vill köpa kungsladorna. En eventuell försäljning får skarp kritik – men regionstyrelsen tycks vara positiv, skriver GA.

20 november 2013 07:15

Två gånger har Leva-bolagen tvingats betala straffavgift för att Bolagsverket inte fått in årsredovisningarna för 2012 och till nästa varning, som kan komma i december, kopplas föreberedelser för tvångslikvidation, skriver Gotlands Allehanda.

- Vi ägare löste det med att skjuta till mer eget kapital, men läget är fortfarande oerhört pressat, säger Susanne Liljenberg till GA.

Levas grundare Chatarina Volle, Helena Bloom, Pernilla Öfvergård och Susanne Liljenberg, har begärt att få köpa Kungsladorna på Hällarna. På torsdagen tar regionstyrelsen ställning till deras begäran. Mycket tyder på att regionstyrelsen är positiv till en försäljning.

- Vi vill lösa situationen för Leva, säger Isabel Enström (MP) till tidningen. 

Men förslaget har också kritiserats.

Det gäller osäkerheten om bolagens ekonomi, där förutom årsredovisningar även försenade betalningar till skatter och sociala avgifter ingått. En riktad försäljning går även emot regionens riktlinjer om försäljning på öppna marknaden, och det finns likheter med försäljningen av Östersol till Nygarn utveckling AB som stoppades.

- Får vi inte köpa kan Levakonceptet flytta någon annanstans. det finns intresse på flera håll på fastlandet, sägert Susanne Liljenberg till GA.

 

Läs hela artikeln i GA:s e-tidning>>

 

FOTNOT: Regionstyrelsens sammanträde är på torsdagen. I en tidigare version angavs fel dag.

Så jobbar vi med nyheter