Bra väg till fler gotlänningar i arbete

30 november 2013 05:00

Regionfullmäktige har nu antagit budgeten för år 2014. Den rödgröna budgeten vann majoritet i fullmäktige och regionen ska därmed styras med en budget där vi tar ansvar för tillväxt och välfärd över hela Gotland.

Det är – trots en skattehöjning om 50 öre – en stram budget, som fordrar fortsatt återhållsamhet, men som också tar hänsyn till gotlänningarnas ökade behov av till exempel äldreomsorg, skola och sjukvård. Regeringens arbetsmarknadspolitik fungerar inte, vilket syns i att fler gotländska hushåll ansöker om försörjningsstöd. Också det tar vi hänsyn till och anslår ytterligare sex miljoner kronor för försörjningsstöd.

Oppositionen har kallat den rödgröna budgeten för valfläsk. En något märklig benämning för en budget som inkluderar en skattehöjning. Oppositionen väljer i sina tre olika budgetförslag att i olika grad blunda för gotlänningarnas ökade välfärdsbehov. Alternativt väljer de att tro att de går att lösa med tillfälliga me-del som eventuellt kommer.

Nog för att man brukar säga att man i oppositionsbudgetar kan kosta på sig att måla med lite bredare penseldrag, men de här penseldragen var särdeles breda och suddiga i konturerna. Tur för oss alla att Gotland inte ska styras med de oklara förutsättningarna.

Pjäsen blev inte dyrare

Äldreboendet Pjäsen diskuterades också vid måndagens sammanträde i regionfullmäktige. En relativt sansad debatt, med en god ton. Överens om huruvida regional drift av Pjäsen är av godo är vi inte. Dock står det nu klart att oppositionens mest framhållna argument, kring kostnadsnivån, inte slagit in.

Pjäsen drivs till samma kostnad som tidigare och målsättningen kring kvalitén kvarstår. För att också det senare ska vara ett faktum återstår ännu några åtgärder, men jag ser fortsatt ljust på framtiden för Pjäsen.

Eva Bofride skrev på Gotlänningens sida i måndags att ”regionens övertagande kostar just 8 miljoner”. Efter måndagens interpellationsdebatt med föreliggande underlag vet också Eva Bofride att så inte är fallet.

Att på olika sätt verka för fler gotlänningar i arbete, är för mig en av politikens viktigaste utmaningar. En av vägarna är FINSAM Gotland, där vi genom tätare myndighetssamverkan ser till att gotlänningar inte hamnar mellan stolarna, utan får komma till sin rätt och bidra till hundra procent av sin förmåga.

Prisade arbetsgivare

FINSAM Gotland är dock beroende av att gotländska arbetsgivare öppnar upp sina arbetsplatser för nya medarbetare.För att uppmärksamma de fantastiska arbetsgivarna FINSAM Gotland samverkar med, delade jag ut pris i tisdags morse, vid FINSAM Gotlands frukostmöte på Borgen. FINSAM Gotlands hederspris gick till Tobias Mattsson på Rusta i Visby, som under flera års tid idogt arbetat med att bereda plats för fler gotlänningar på arbetsmarknaden.

En enastående insats, värd all uppmärksamhet. FINSAM Gotlands pris år 2013 gick till Per Andersson på Guteägg i Bäl, som också han öppnat sitt företag för arbetsträning. En varm applåd också för honom och hans stora insats för en större och mer inkluderande arbetsmarknad.

Grattis till er båda än en gång, och grattis Gotland som har så fina förebilder och företagare!

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Westerén