Leva som man lär

19 december 2013 16:38

Det är inte viljan som brister. Inte på någon sida. Leva vill köpa Kungsladorna och Region Gotlands politiska ledning vill sälja.

Men viljan räcker ju inte alltid hela vägen. Därför hoppades naturligtvis regionstyrelsen få bra svar, när man på grund av Levas trassliga ekonomi och obefintliga redovisning begärde saknade bokslut och affärsplan av Leva, innan det kan bli affär.

Som framgick av GA i går så är det Leva hittills presterat inte ägnat att göra Region Gotland mer bekväm med en försäljning. Årsredovisningen för 2012, som nu äntligen inkommit, är inte ett kvitto på ett livskraftigt Leva med affärerna i ordning. Långt därifrån.

Revisorn ansåg sig inte kunna tillstyrka styrelsens ansvarsfrihet. Skatter, sociala avgifter och moms reovisades och betalades inte i tid och inte med rätt belopp. Förlusten var nära tre miljoner kronor under 2012 och det egna kapitalet var förbrukat.

Men det är inget fel på självförtroendet hos Susanne Liljenberg på Leva. Hon menar att 2013 kommer att se bättre ut och i gårdagens GA förklarade hon:

– Jag tar för givet att arbetsutskott och regionstyrelse är så kompetenta att de ser att vi löst situationen under 2013.

I GA 22 november kommenterade hon de informationskrav som regionstyrelsen ställde för en försäljning:

– Det löser vi, vi har banken med oss.

Det låter ju betryggande. Men många med mig har ju också hört Susanne Liljenberg berätta om sina erfarenheter som entreprenör. Och hon har ju varit väldigt öppen med att hon ibland, för att kunna realisera sina idéer, presterat de svar som kan hjälpa henne dit hon vill komma, utan att ta överdrivet stor hänsyn till om de är korrekta.

Så Region Gotland behöver ju hårda fakta snarare än luftiga försäkringar.

För Region Gotland kommer det att bli ett vanskligt beslut. Leva har stora lån från Almi. I Almis styrelse sitter landshövdingen och både nuvarande och föregående ordförande i regionstyrelsen, Åke Svensson och Eva Nypelius.

Vad gör man i en situation där Levas ekonomiska läge fortfarande framstår som osäkert? Avstår man från att sälja så riskerar man att anklagas för att ett högprofilerat lokalt företag går under och orsakar Almi en kännbar kreditförlust. Säljer man så riskerar man att en attraktivt belägen fastighet blir en handelsvara på andrahandsmarknaden. Vem vet var det slutar?

Företagsamhet är en verksamhet som är mycket beroende av nätverk och kontakter. Men när man i denna kreativa soppa även rör ner offentligt riskkapital, egendomliga hyreskontrakt och kommunal egendom som kan skifta ägare – ja, då blir det väldigt svårt att dra tydliga gränser mellan lämpligt och olämpligt.

Åke Svensson må ha överlåtit själva försäljningsbeslutet till andra. Men han är samtidigt högst ansvarig för att ta hand om medborgarnas intressen av att offentliga medel och tillgångar förvaltas ansvarsfullt och med allmänhetens bästa för ögonen.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder