Felaktig beskrivning av dansk politik

29 januari 2014 05:55

På GA:s ledarsida den 27 januari publicerades en text av frilansskribenten Jöran Svahnström.

Svahnströms text går till försvar av Dansk Folkeparti och dess inverkan på den danska politiska debatten. Skribenten lyfter också Danmarks avsaknad av feministisk diskussion i offentligheten som ett av skälen till varför det danska politiska klimatet är så välmående.

Det finns en hel del att anmärka på Svahnströms högst anmärkningsvärda artikel:

För det första börjar Svahnström med att konstatera att det i Sverige inte diskuteras om integration och migration. Detta är ett helt felaktigt påstående. Migration och integration diskuteras dagligen i Sverige – på ledarsidor, debattsidor och i fikarummen. Att migration och integration inte skulle diskuteras i Sverige är en myt som vanligtvis sprids av diverse debattörer från högerextremistiskt håll.

För det andra påstår skribenten att Dansk Folkeparti ska ha bidragit till att Danmark fått en öppen, saklig och nyanserad integrationspolitik. Det är också ett påstående som i grunden är felaktigt. Dansk Folkeparti är ett islamofobiskt och rasistiskt parti, vars politiska förslag leder till en obehaglig utveckling av Danmarks politiska klimat.

För drygt ett och ett halvt år sedan uttryckte Dansk Folkeparti att en grundläggande politisk vision för partiet är ”att få ner invandringen från muslimska länder till nära noll". När tjänstgörande domare tilläts ha på sig slöja i rättssalen lanserade Dansk Folkeparti en kampanj där kvinnor i slöja porträtterades i en rättssal med rubrikerna ”Med Sharialag ska landet byggas” och ”Allah är lika inför lagen”. En kampanj med så öppet rasistiskt budskap saknar motstycke. Att påstå att Dansk Folkeparti har en god inverkan på den danska politiska debatten är att normalisera och avdramatisera ett parti som släpar in rasistiska diskurser i politiska rum. För det tredje noterar Svahnström också avsaknaden av feministisk diskussion i Danmark och menar detta som något positivt. Han menar att fixeringen vid feminismen i Sverige är vad som förhindrat Sverige från framsteg och tagit fokus från andra politiska frågor. Bland annat raljerar skribenten över den (marginella) diskussionen om det könsneutrala pronomenenet hen.

Vilka framsteg, i jämställdhetens namn, är det skribenten åsyftar? I Danmark är bara en tredjedel av Folketingsledamöterna kvinnor. Danmark har rasat till 28:e plats på listan över vilket ekonomiskt inflytande kvinnor har i nationen. Danmark har inte heller några avsatta månader per förälder i föräldraförsäkringen vilket har lett till en än mer könssegregerad arbetsmarknad än många andra länder i Norden. Sverige är verkligen inte nära ett tillstånd av jämställdhet – men att hävda att Danmark är närmare för att de ”saknar” en offentlig feministisk diskussion är djupt okunnigt.

Är det helt enkelt så att den artikel som Jöran Svahnström skrivit innehåller fel både i fakta och kontext? Och istället för att kontrastera danskt och svenskt politiskt klimat normaliseras ett islamofobiskt parti och en avsaknad av feministisk diskussion?

Så jobbar vi med nyheter
David Lindvall, socialdemokrat