Gotlandsbåten: Ljusning för drabbade resenärer

Utsikterna att få någon ersättning av Gotlandsbåten är fortfarande dåliga för drabbade resenärer. Men nu finns en liten ljusning enligt Konsumentverkets jurist. 

19 augusti 2014 17:30

Denna text skrevs den 19 augusti och är kompletterad med ny information.

 

I förra veckan svarade Gotlandsbåten på Konsumentverkets kritik när det gäller hur företaget ersatt dem som drabbats av sommarens inställda trafik.

– Vi går fortfarande igenom svaret från Gotlandsbåten, säger Alexander Strömberg, jurist på Konsumentverket.

Han kan dock redan konstatera att myndigheten inte accepterar GB:s svar.

– Argumenten håller inte. Vi kommer begära att de ändrar villkoren och informationen på hemsidan.

När Gotlandsbåten tvingades ställa in all planerad trafik drabbades uppemot 40 000 passagerare. Många bokade om till Destination Gotland, men då till dyrare biljetter. Konsumentverket menar att EU-lagstiftningen tvingar GB att betala för mellanskillnader för dem som fick dyrare resor.

GB har i sitt svar till Konsumentverket skrivit att problemen berodde på yttre faktorer som företaget inte kunde påverka. Vidare anser företaget att passagerarna har rätt till ombokning till en resa med jämförbara villkor. Att boka om till Destination Gotland anser GB inte vara jämförbart.

– Vi delar inte GB:s uppfattning om hur förordningen ska tolkas. Vi kommer i ett svar till GB utveckla vår syn, säger Alexander Strömberg.

 

Om ärendet skulle gå vidare till Marknadsdomstolen och det blir en fällande dom handlar det om ett åläggande förenat med vite. Åläggandet gäller dock från datumet för domen. Det innebär att sommarens kunder inte kan få någon ersättning den vägen.

 

UPPDATERAT: Men Alexander Strömberg kommer på torsdagen med kompletterande uppgifter. En fällande dom kan ge berörda konsumenter möjligheten att i sin tur vända sig till tingsrätten. På det sättet kan man få hjälp att driva in ett eventuellt krav via Kronofogden.

Missnöjda kunder kan också, som vi tidigare berättat, vända sig till  Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det beslut som ARN tar är dock inte bindande utan bara en rekommendation.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Sofia Hakeberg