"Givetvis mycket pengar"

På torsdagen sa politikerna i regionstyrelsen ja till att regionen bygger en kryssningskaj i Visby.

19 juni 2014 14:14

Kajen beräknas kosta 250 miljoner kronor. Anläggningen ska vara färdig i april 2018. Under 20 år kommer företaget Copehagen Malmö port, CMP, att hyra kajen av regionen för summan 9,3 miljoner kronor per år.

- Det är givetvis mycket pengar, men det viktiga för oss har varit att det inte är pengar som ska gå till välfärden som används. CMP kommer att betala en hyra som täcker våra utgifter, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S).

Förslaget ska nu vidare till regionfullmäktige för ett definitivt beslut. Därefter väntar byggstart 2016, med muddringsaktiviteter redan 2015. Stefan Wramner, regionråd för Moderaterna och ledamot i regionstyrelsen, säger att samtliga partier är överens och att man "i princip" ställer sig bakom en kryssningskaj.

- Jag tror det här är en möjlighet för hela Gotland. Med en kryssningskaj kommer båtarna att ligga längre i land, vilket gör det möjligt med rundturer runt hela ön. Så det här inte något som bara kommer gynna Visby, säger han.

Finns det ingen oro när det gäller kryssningstrafikens framtid?

- En oro finns det alltid, men de undersökningar som gjorts visar att det pekar uppåt för kryssningstrafiken.

Något som diskuterats är om ändrade regler med utsläppsrätter kommer att få kryssningstrafiken att stagnera.

- Utvecklingen går mot miljövänligare mototer. Om det här avtalet förlängs så handlar det om 30 år, och då kommer en helt annan teknik att användas än i dag, säger Stefan Wramner.

Med en ny kryssningskaj hoppas regionen att antal kryssningsturister kommer att öka till 150 000 om året inom fem år, jämfört med dagens 60 000 turister om året.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg