Förorenad mark måste saneras för miljoner

De omfattande planerna på bostäder, kontor och handel kring ÖoB-huset i Visby riskerar att försenas. Marken måste nämligen saneras. Frågan är av vem.

4 oktober 2017 05:15

Idéer om bostäder kring ÖoB-huset, som tidigare rymde Försvarsmaktens verksamhet Miloverkstaden, har funnits i många år.

En ny detaljplan krävs dock för fastigheterna, som kallas Pipdånen 5 samt 6 – och en sådan ligger också ute på samråd. Den föreslås tillåta kontor och handel, men även bostäder. Uppemot 120 lägenheter handlar det om, i byggnader om tre till fyra våningar. Möjlighet ska också finnas att konvertera eller bygga om själva verkstadsbyggnaden till ytterligare boenden i framtiden.

LÄS MER: Skisserna på lägenhetsplaner vid ÖoB

Planerna har dock stött på ett hinder: Marken visar sig vara förorenad.

– Det har tydligen funnits gamla tågstallar där också, så det finns kreosot och annat i marken, berättar fastighetsägaren Tino Goetze.

Visbyexperten Lars Bäckman, som skrivit boken ”Visby – staden utanför murarne”, bekräftar att området använts inom stadens forna järnvägsnät:

– Miloverkstaden var egentligen själva lokverkstaden från början, innan försvaret tog över den, säger han.

Enligt regionens byggnadsnämndsordförande Karl-Allan Nordblom (MP) rör det sig inte om någon ”allvarlig nedsmutsning” – men den måste alltjämt åtgärdas innan nybyggnationer kan bli aktuella.

– Ja, och det är ändå en kostsam förorening. Hur mycket vet vi inte än, men jag uppskattar det till mellan 20 till 30 miljoner kronor, säger Tino Goetze.

Region Gotland ämnar inte ta på sig att betala för saneringen, det blir upp till fastighetsägaren att söka efter den som är ansvarig för själva föroreningen.

Det har Tino Goetze också gjort, och kommit fram till att det handlar om Fortifikationsverket, som förvaltar försvarets fastigheter.

– Enligt lantmäteriet är det så, vi hittar ingen tidigare ägare, säger han.

När GT talar med Fortifikationsverket visar det sig dock att försäljningen har skett innan myndigheten bildades i sin nuvarande form. Därför är det ännu oklart vilken typ av kontrakt som skrevs då – och vad det står om ansvaret för eventuella miljögifter i marken.

Tino Goetze har nu tagit in experter för att förhandla med Fortifikationsverket. Än så länge tror han på en smidig hantering.

– Jag utgår ifrån att verket tar sitt ansvar och att vi inte behöver gå in i en rättsprocess. Eftersom planarbetet kan fortsätta parallellt med det här så borde det inte innebära några större förseningar, tycker han.

Fastighetsägaren räknar alltjämt med byggstart inom inte alltför lång tid.

– Ja, jag hoppas det blir inom ett år. Detaljplanen borde i alla fall kunna bli godkänd ganska snart. Jag har inte hört talas om några invändningar mot den, säger Tino Goetze.

Så jobbar vi med nyheter