Detta är ett annonssamarbete

Stort mörkertal för vinst på kryptovaluta upplyser Skatteverket

28 mars 2022 14:23

Trots att många svenskar gjort stora vinster på kryptovalutar har få skattat för vinstpengarna. Mörkertalet är stort, menar Skatteverket. Myndigheten bedömer att det finns ett par hundratusen personer i Sverige som handlar med kryptovalutor.

Exakt hur många svenskar som handlar med kryptovalutor är svårt att slå fast, siffran varier mellan 100 000 och 200 000.  Skatteverket uppgav i somras att de ser att 3000 personer har deklarerat för sina vinster. Diskrepansen mellan det uppskattade antalet som handlar med dessa tillgångar, och dem som deklarerar för dem är således stort. Det är inte omöjligt att regeringen under en snar framtid inför en hårdare reglering och kontroll av dessa tillgångar.

Okunskap och ingen uppgiftsskyldighet

En av orsakerna till diskrepansen kan vara att få svenskar är tillräckligt insatta i att det råder deklarationsplikt för kryptovalutor. Det är dock inte svårt att få bra koll. Det går exempelvis att hitta mer information om skatt på kryptovalutor här. En annan orsak till att det är svårt för Skatteverket att kontrollera privatpersoner är att handeln med kryptovaluta inte omfattas av uppgiftsskyldigheten. 

Detta innebär att svenska företag som låter svenskar köpa och sälja kryptovaluta inte behöver skicka in några kontrolluppgifter på sina kunder till Skatteverket. Dessutom är kryptomarknaden oreglerad i Sverige vilket ytterligare försvårar möjligheten för Skatteverket att hitta skattesmitare. Detta betyder i praktiken att Finansinspektionen inte utövar någon tillsyn. 

Svensk reglering – internationell handel

Men även om, eller när, kryptovalutahandlen blir reglerad i Sverige, så leder det inte till en automatisk förbättring. Det beror på att en stor del av all kryptohandel i Sverige sker på internationella handelsplatser.

Riskerar fängelse

Myndigheterna har svårt att kontrollera handeln med kryptovalutor idag, men enligt lagen rådet det skatteplikt på området. Det betyder att det kan bli kostsamt för den som glömmer eller medvetet väljer att inte betala skatt på en eventuell vinst.

Den som inte redovisar sin vinst i deklarationen kan få ett skattetillägg på 40% av den undanhållna skatten. Dessutom kan personen åtalas för skattebrott, vilket i värsta fall kan ge fängelse. Detta gäller även om en person “minar” krypto eller får lön i exempelvis Bitcoin.

Det går enbart att undvika skatt genom att handla så kallad kryptocertifikat på schablonbeskattade ISK konton. Dessa kryptocertifikat följer prisutvecklingen på underliggande kryptotillgångar och fungerar därför som ett värdepapper.

Trots att handelsplatser idag inte har en skyldighet att lämna ut uppgifter till Skatteverket, kan Skatteverket använda andra metoder för att få fram information. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att alla transaktioner som görs i en blockkedja kan spåras, vilket gör det ohållbart i längden för den som handlar att undvika Skatteverket. Ju längre man väntar, ju dyrare kan det bli.

Hur beräknas skatten?

Kryptovalutor beskattas på samma sätt som handel med valuta och ädelmetaller. Handlaren beskattas inte vid köp av kryptovaluta med exempelvis dollar eller euro eller kronor. Det är först när handlare säljer eller byter/tradar kryptovalutor som skatteplikt uppstår. Det betyder att handlare är tvungen att betala kapitalvinst.  Vinstskatten på kapital är 30 procent. Avdrag på förlust går att göra. Det får göras upp till 70 procent.

Från

cryptomeister.com