Tyska besökare ska förlänga säsongen

Tillsammans med en grupp gotländska företagare arbetar Destination Gotland för att attrahera fler tyska resenärer till Gotland. Då man i Tyskland generellt firar semester senare än vad vi gör i Sverige är detta ett viktigt led i arbetet med att förlänga turistsäsongen på Gotland.

- Att förlänga säsongen och dessutom nå nya målgrupper är en viktig del för att upprätthålla visionen om en hållbar utveckling för Gotland, både vad gäller naturresurser och näringsliv, säger Adam Jacobsson.

7 september 2018 11:18

Redan idag åker omkring 20 000 tyska resenärer fram och tillbaka till Gotland varje år. Tyskarna är det folk som reser mest i världen och de har i allmänhet en positiv bild av Sverige som ett tryggt och gästfritt land med vacker natur. Många som reser hit blir regelbundna besökare som kommer tillbaka år efter år.

– Även om tyskar gillar tanken på att resa hit, är det många som tror att det är en längre och krångligare resa än vad det faktiskt är. Vi vill visa att det är enkelt att ta sig hit och att det finns mycket att se och upptäcka när man väl är här, säger Adam Jacobsson, försäljnings- och marknadschef på Destination Gotland.

 

En ökning att räkna med

För att nå fram till den tyska marknaden har Destination Gotland tillsammans med andra gotländska företagare startat en långsiktig satsning med målet att fyrdubbla antalet tyska besök till år 2023.

Tillsammans med en tysk PR-byrå och en säljare som fokuserar på den tyska marknaden har arbetet påbörjats under våren 2018. En del av kampanjen som redan har genomförts bestod i att bjuda in ett tiotal tyska sociala media-profiler som fick dokumentera sin vistelse på Gotland i sina egna kanaler. Något som redan gett resultat.

– Vi har sett att kampanjen resulterat i fina resultat. Bland annat har en av filmerna som en av profilerna producerade plockats upp på hemsidan tillhörande Tysklands största dagstidning BILD Zeitung, berättar Adam Jacobsson.

 

Ringar på vattnet

Spridningen har fått till följd att miljontals tyskar nåtts av budskapet om vilken unik turistdestination som Gotland är. Och Destination Gotland fortsätter sin satsning, bland annat genom att medverka på mässor och finnas med i broschyrer som distribueras i Tyskland, Österrike och Schweiz.

- Vi ser att en förlängd turistsäsong kan ge ringar på vattnet, säger Adam Jacobsson, och det är inspirerande att vi hittat ett sätt att samarbeta på ön mot gemensamma mål.  

 

Destination Gotland kommer, under hösten 2018 och hela 2019, fortsätta att arbeta för att nå ut till den tyska marknaden. Allt för att förlänga turistsäsongen och visa hur attraktivt Gotland är både under våren och på hösten. Om det finns fler företag eller entreprenörer som är intresserade av att samarbeta så är de välkomna att höra av sig, hälsar Adam Jacobsson på Destination Gotland.

Så jobbar vi med nyheter