Personligt skriven hyllning till Darwin på 200-årsdagen

Birgitta Forsman är författaren bakom boken. Hon är filosofie doktor i vetenskapsteori, tillika docent i forskningsetik, och debuterar som fri författare med en mycket informativ och klargörande redogörelse av Charles Darwin (1809-1882) och hans teorier om evolutionen - det som han själv främst presenterade i den bok som 150-årsjubilerar den 24 november i år: "Om arternas uppkomst" (eller som hela titeln lyder på originalspråk, "The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life").

12 februari 2009 04:00
Men Birgitta Forsman ger inte bara en kunnig redogörelse för Charles Darwins liv, leverne och livsverk, evolutionsteorin. Hon går också in på filosofiska frågeställningar i stil med ’vad är en människa?’, på Darwins efterföljare och deras teorier, och om de eventuella motsättningarna mellan darwinism och religion.
Boken är personligt skriven och Birgitta Forsman gör ingen hemlighet av var hon själv står i olika frågor. Hon har väl underbyggda argument och hennes åsikter ger boken ett enbart positivt mervärde.
"Arvet från Darwin - religion, människa, moral" är indelad i åtta övergripande kapitel, som vart och ett behandlar Darwin och hans vetenskap; Religion - skapelsetro och mytologi; Religion och moral; Människor och djur; Ras, rasism och xenofobi; Kön, familj och sexism; Moralens evolution; samt avslutande Lysande utsikter?.
Boken avslutas dessutom med en diger litteratur- och referenshänvisning på 27 sidor - exklusive de 57 fotnötterna som ger förklaringar och tillägg under läsandets gång.
I dag är det exakt 200 år sedan Charles Darwin föddes. Birgitta Forsman som själv delar födelsedag med Darwin hedrar honom med denna välskrivna och informativa bok - här recenserad av undertecknad, som påpassligt nog också har gemensam födelsedag med ovan nämnda duo.

Arvet från Darwin
- religion, människa, moral
av Birgitta Forsman.
Fri Tanke förlag, 2009
Så jobbar vi med nyheter
Christer Nilsson