Kulturministern redo att ta striden

22 april 2010 04:00
Kulturen ska bli en valfråga. Oppositionen vill riva upp flera av de mest omdebatterade reformerna, men kulturministern tror på regeringens linje.
- Man vinner inga röster på att fördubbla antalet konstnärslöner, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Lena Adelsohn Liljeroths snart fyra år som kulturminister kan beskrivas på två helt olika sätt. Å ena sidan häftiga protester mot de reformer som genomförts. Å andra sidan kritik för att för lite händer för långsamt.
Trots att de senaste fyra årens kulturpolitik ständigt varit föremål för debatt har kulturministern kallats osynlig och viljelös. Den kritiken slår hon i från sig med en axelryckning.
- I en sån här roll får man alltid kritik. Först var folk rädda för att vi skulle riva hela kulturpolitiken, sedan fick jag skäll för att det gick för långsamt. När jag tillträdde stod kulturpolitiken i princip still. Kulturen befann sig i ett vakuum, säger hon.

Den första januari 2008 sjösattes Skapande skola, en av de satsningar som kulturministern helst framhäver från den gångna mandatperioden. Från och med i år uppgår stödet till kulturverksamhet i grundskolan till 112 miljoner kronor om året. Det är en blygsam summa sett till den totala kulturbudgeten om drygt sex miljarder, men Lena Adelsohn Liljeroth tycker inte att det är lite pengar.
- Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är något projekt. Den tidigare regeringen hade gärna olika tema varje år och hoppades att det skulle sätta avtryck. Med Skapande skola försöker vi göra någonting varaktigt och det finns bara vinnare. Skolbarnen får mer kultur och kulturarbetare får fler arbetstillfällen, säger hon.
Den häftigt omdebatterade kulturutredningen resulterade i en proposition med nya riktlinjer för kulturpolitiken och lanseringen av en ny modell för det statliga stödet till regional kultur. Lägg till Skapande skola och du har de största konkreta reformer som regeringen genomfört på kulturområdet.
Ändå är det andra frågor som väckt starkast reaktioner. Under högljudda burop försvann de fria entréerna på de statliga museerna tidigt under mandatperioden. Den nya kulturpolitik som presenterades i höstas innehöll ett slopande av den statliga inkomstgaranti som i dag uppbärs av 157 svenska konstnärer. I ett försök att göra kulturpolitiken till en valfråga har socialdemokraternas Leif Pagrotsky lovat att riva upp de två omdebatterade besluten efter en eventuell rödgrön valseger.
De två reformerna har stort symbolvärde, men Lena Adelsohn Liljeroth är inte rädd för att hon bjuder oppositionen på billiga poäng i striden om väljarna. Hon menar att svenska folket har svårt att förstå varför 157 personer ska garanteras livstidsinkomst utan krav på motprestationer och att pengarna gör större nytta i form av arbetsstipendier.

Sedan de fria entréerna försvann har de statliga museerna förlorat besökare. Kritiker framhåller att det särskilt är ovana museibesökare som slutat komma. Kulturministern ser inget problem i det utan hänvisar till de skattesänkningar regeringen genomfört.
- När vi debatterade det här i opposition sade Socialdemokraterna att många inte har råd att gå på museum. Då har vi ett annat problem, nämligen att folk betalar för mycket i skatt. Nu har vi gett folk mellan 1 000 och 1 700 kronor mer i månaden. Det är nästan en månadslön mer varje år som man kan spendera på museer, konserter, böcker eller vilken kultur man vill.
Utan betänketid säger Lena Adelsohn Liljeroth att hon gärna sitter kvar som kulturminister om alliansen vinner valet. Hon är försiktig med vallöften, men lovar ändå en fortsatt satsning på Skapande skola där även grundskolans lägre årskurser får del av pengarna.
- Jag kan lova att jag kommer att fortsätta arbeta med det, ja.
Den borgerliga regeringen fick länge kritik för att ingenting gjordes på kulturområdet. Här är några av de förslag som genomförts under Lena Adelsohn Liljeroths tid som kulturminister.

2006: + Lena Adelsohn Liljeroth blir kulturminister efter Cecilia Stegö Chil˜. Statsministers förstaval avgår sedan det framkommit att hon anlitat svart städhjälp och under 16 års tid inte betalat tv-licens.
2007: + De statliga museernas fria entré försvinner. + Stödet till En bok för alla dras in och förlagets verksamhet läggs ner.
2008: + Skapande skola lanseras. Men en budget på 55 miljoner kronor erbjuds elever i årskurs 7-9 ett utökat kulturutbud. + Framtidens kultur avvecklas till 2011. Projektet kommer att ha omfattat runt 800 miljoner kronor.
2009: + Kulturutredningen presenteras och riksdagen antar en ny kulturpolitik. + Ett av de mest omfattande förslagen i kulturutredningen går ut på att införa en ny modell för fördelningen av statliga kulturpengar till regionerna. Den nya så kallade koffertmodellen ska öka samarbetet mellan stat, landsting och kommuner och ge regionerna större inflytande över hur pengarna används. + Censuren av vuxenfilm avskaffas. De nya reglerna träder i kraft 2011. + I stället för Framtidens kultur lanseras Kulturbryggan som ska främja samverkan mellan kultur och näringsliv, med en budget på 25 miljoner kronor och start 2011. + Skapande skolas budget utökas till 112 miljoner kronor för att omfatta även årskurs 4-6.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa