För kallt i Bergmans hus

10 januari 2012 04:00

Stipendiatverksamheten i Ingmar Bergmans hem på Fårö fryser inne under vintersäsongen 2011-12.

- Vi stänger på grund av höga uppvärmningskostnader och öppnar igen senare i vår, säger Kerstin Brunnberg.

Som ordförande i stiftelsen Bergmangårdarna ser hon som sitt ansvar att planera och säkra verksamheten vid Bergmangårdarna för framtiden.

- Det har varit mycket folk och många stipendiater. Nu måste styrelsen få tid att träffas och diskutera hur verksamheten ska drivas vidare. Då behövs en paus i öppethållandet, säger hon.

Avgörande är frågan om en enda person och finansiär också ska stå för driften, cirka 2,5 miljoner kronor om året, av Bergmangårdarna.

- Linn Ullmans idé förverkligades genom Hans Gude Gudesen som köpte Bergmans fastigheter och bohag. Resultatet blev fantastiskt, men nu måste det utvärderas, sammanfattar Kerstin Brunnberg.

Hon berättar att Ingmar Bergmans dotter Linn Ullmann och den norske mångmiljardären Hans Gude Gudesen vill att Bergmangårdarna ibland också ska öppnas upp för mötesverksamhet och seminarier.

-Då går det inte att samtidigt ta emot stipendiater och det kräver förstås planering, förklarar stiftelsens ordförande.

Sedan 2010 har Bergmangårdarna året om tagit emot ett 40-tal stipendiater och andra gäster från hela världen. I fjol utsåg stiftelsen 21 vistelsestipendier under sommaren och hösten.

För 2012 har stiftelsens styrelse inte beslutat om verksamhetsledaren Jannike Åhlunds förslag till stipendiater.

- Det är inte slut på stipendievistelserna men vi måste diskutera en förändrad verksamhet, konstaterar Brunnberg.

Hon slår fast att det enbart är fråga om ett uppehåll av ekonomiska skäl att hålla Bergmangårdarna stängda under den kalla årstiden.

- Vi behöver det inte, men skulle gärna vilja se

att det fanns fler finansiärer. Det är inte rimligt att

Hans Gude Gudesen ensam ska svara för stiftelsen Bergmangårdarnas hela ekonomi.

När Ingmar Bergman avled 2007 efterlämnade han bland annat fem fastigheter på Fårö.

Enligt Linn Ullmans vision skulle Bergmangårdarna erbjuda konstnärer och forskare stipendier för att arbeta, samtidigt som husen skulle bli en arena för utåtriktade kulturaktiviteter.

Hösten 2009 köpte norrmannen Hans Gude Gudesen tillbaka alla inventarier och lösöre på auktion samt alla Bergmans hus på Fårö.

Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö har som mål att driva Ingmar Bergmans egendomar på Fårö som en icke-kommersiell verksamhet för arbetande konstnärer och forskare.

Stiftelsens styrelse består av Kerstin Brunnberg, Alf van der Hagen, Marita Jonsson, Åse Kleveland och Lars Strannegård.

I staben ingår Jannike Åhlund som konstnärlig ledare.

Källa:
stiftelsen Bergmangårdarna

Så jobbar vi med nyheter
Inger Hammar