Tillväxt på ön lika hållbar som Bogevikens is

21 februari 2012 04:00

Tillväxt på Gotland är som idé i dagens och framtidens resurs-, finans-, olje- och klimatkris ungefär lika hållbar som Bogevikens is.

Det är min slutsats efter att ha läst Björn Forsbergs bok "Omställningens tid - Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid".

Björn Forsberg beskriver läget och säger att det inte går att få tillväxt utan billig olja och naturresurserna är begränsade.

Peakoil är passerad och oljepriset är i stadigt stigande. Finanskrisen kommer ur olje- och resurskrisen.

I boken beskriver Björn Forsberg platser, där man är i full färd med att ställa om till hållbara samhällen. Bland annat i Detroit och Portland i USA, på Kuba, på danska Samsö och i Undersåker i Åredalen.

Positiva exempel på att omställning till hållbara samhällen är möjlig och i full fart ger hopp om en framtid med många möjligheter.

Självklart så rekommenderar jag Björn Forsbergs bok. Läs den om du anar och känner att vi är i "omställningens" tidsålder nu.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa