Två bildspråk som samtalar på Gocart

De är de båda konstnärernas första möte och de har aldrig tidigare kommit i kontakt med varandras konst. På långfredag håller Ami Bjurwill och Gösta Wallmark gemensam vernissage på Gocart Gallery.

Trots det begränsade utrymmet på galleriet tycker de båda att det är ett spännande möte och det fungerar väl att se deras bildspråk tillsammans.

4 april 2012 04:00

Gösta Wallmark som permanentade sig i Bläse i Fleringe för snart 20 år sedan, även om han numera vinterbor i Stockholm, har ett flertal gånger visat sitt måleri på ön.

2000 hade han en större separatutställning på Konstmuseet och därefter flera utställningar på Kungsgården i Roma och nu nedlagda Galleri Bergesen i Fleringe.

Under samma tid har han också reducerat och begränsat sitt måleri, ett sätt för honom själv att utforska verkligheten - som i de monumentala målningarna "Horisont" som är centrala i den här utställningen - där verkligheten förflyttar sig med ens egna upplevelser och erfarenheter.

Svarta punkter bildar streck, men också mellanrum, och det är de där mellanrummen mellan punkterna och strecken som intresserar Gösta Wallmark.

Med sina 84 år talar han med välgrundad erfarenhet om konsten och sin egen utveckling som målare, om den nutidskonst som alltid kommer att bli dåtid.


Afrikanska färger
Om "Horisonter" är målat med svart färg på vit bakgrund, så bryter "Lagunabeach" av med enstaka inslag av nyanser mot gult, rött och brunt.

Laguna beach är en stad mellan Los Angeles och Santa Barbara som för Gösta Wallmarks är frikopplad från alla bekymmer, och så kan också målningen fungera.

Med på utställningen finns också ett flertal målningar där punkterna är målade i afrikanska, brunröda och varma färger. När han konfronteras med att de föreställer afrikanska tegelväggar så visade det sig inte helt fel och han berättar om en vinter i Tunis under den franska eran.

- Mina morföräldrar arbetade som diplomater och min mor är faktiskt född i Tunis, berättar Gösta Wallmark om varför han valde att bosätta sig där under en tid.


Tankeflöden
Det är dock inget avslutat måleri och han berättar att han gärna vill gå fler vägar och även fortsätta med att måla med de varmare färgerna.

Mellan strecken och bokstäverna i Ami Bjurwills formspråk tar små berättelser form. Tankeflöden som kan tolkas som en saga men också fungerar som en yta. Ami är målaren som flyttat ut i rummet genom sina installationer.

Detta formspråk har hon utvecklat under de senaste åren, efter det att hon valde Gotland för drygt sex år sedan, från Stockholm till Fide men nu vid Kattlunds i Grötlingbo.

Hon berättar om en period då hon inte längre kunde måla och började skriva poesi, en inre dialog för att skapa bilder, som nu fått en central plats i hennes bildvärld.

Hennes tankeflöden och poesi understöds på den här utställningen med målningar i klara, distinkta färger, där formen och geometrin spelar en väsentlig roll.

Ami Bjurwill deltog med en installation på Roma kungsgård för ett tiotal år sedan, men sedan dess har hennes framträdanden varit sparsamma på ön.

Utställningen med Gösta Wallmark och Ami Bjurwill pågår på Gocart Gallery till och med 29 april.

Så jobbar vi med nyheter
Bengt Valentinsson Text, 32; Tommy Söderlund Foto, 16;