Gutarna spelar stor roll i nytt praktverk

I går kväll arrangerade Landsarkivet och Almedalsbiblioteket en release och föreläsning om det nya historiska verket "Nordens Gotiska Storhetstid".På 800 sidor har den danske forskaren Peter Andersen Vinilandicus, professor i historia och litteratur vid Strasbourgs universitet, samlat goternas historia och till danska översatt förstautgåvan av prästen Petreius "Umbra Saxonis" där Gotland och gutarna spelar en väsentlig roll.

22 maj 2012 04:00

Det latinska verket "Umbra Saxonis" från 1579 är det första skrivna verket om Gotland. Det skrevs för hand av den danske prästen Niels Pedersen, som under nio år verkade på Gotland, då under sitt latinska prästnamn Petreius på Visborgs slott.

"Umbra Saxonis" består av totalt nio handskrifter. Petreius blev också den förste dansk som lyckades spåra upp en gammal handskrift av "Gutasagan", men "Umbra Saxonis" blev stoppad av den danska censuren.

Verket ligger också till grund för den första tryckta boken om Gotland, Hans Nielsen Strelows "Gotländska krönika" som utkom 1633.

I sin nya bok berättar Peter Andersen utförligt om "Umbra Saxonis" tillkomst, dess utformning och budskap, samt det knepiga förhållandet mellan Danmark och Sverige efter Valdemar Atterdags invasion 1361 och fram till 1645 då Gotland blir svenskt.


Visby huvudstad
Petreius drivs av drömmen om ett stort gotiskt rike som ska omfatta hela Norden och där Gotland är medelpunkten och Visby borde vara goternas huvudstad. En dröm att alla skandinavier borde tillhöra en och samma nation där hjärtat är Gotland.

Han är imponerad av Gutasagan och republiken Gotland vars styrelseskick stod i kontrast mot den danska monarkin som bara födde nya broderkrig.

- Han skrev med danskt perspektiv, men målet var Gotland och boken censurerades. Kanske var den allt för svenskvänlig, kritiserade de egna kungarna och var ett brandtal för den demokratiskt styrda gotländska republiken, funderar Peter Andersen.

Danskarna ville som ockupanter 1361 tillintetgöra den gotländska historien. Ockupationen var en av de längsta i europeisk historia och sannolikt stod Valdemar Atterdag för det värsta folkmordet i skandinavisk historia - som danske Peter Andersen nu ber gotlänningarna om ursäkt för.

Därför var det lite sensationellt att den gotländske prästen Hans Bonsach i Roma, som tidigare varit abbot i Roma kloster, lät Petreius få tillgång till Gutalagen och göra en avskrift av denna hemliga text.


"Fantastiskt arbete"
Peter Andersen har spårat upp och använt alla nio av Petreius handskrifter, varav den första och ursprungliga tills nu varit helt okänd.

Tidigare har förförre landsarkivarien Sten Körner använt två av Petreius handskrifter till sin bok "Slottsprästen Petreius berättar" som utkom för fyra år sedan.

- Peter Andersen har rekonstruerat originalen, med avvikelser och tillägg, och fördjupat den samlade bilden - ett helt fantastiskt arbete, säger Sten Körner.

Även Tryggve Siltberg, landsarkivarie efter Sten Körner, är imponerad av det arbete som tagit fem-sex år att färdigställa.

Tillsammans utgör de den trio som är mest insatta och har den hittills bästa kunskapen om Petreius verk även om det systematiskt kritiserats av historikerna då Petreius själv skapat sina egna källor.

Boken "Nordens Gotiska Storhetstid" finns på Almedalsbibliotekets Gotlandicaavdelning och kommer förutom på Fornsalen och Arkivcentrum Gotland förhoppningsvis även att finnas tillgänglig på bokhandeln.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa