Kyrkklockor spelar konsert

24 maj 2012 04:00

Kan man höra en plats?

Owe Ronström, professor i etnologi vid Högskolan ställer frågan som han själv besvarar.

- Ja, säger han som enligt planerna ska låta luftrummet över Gotland fyllas av musik som aldrig någonsin tidigare är spelad och som aldrig tidigare har hörts.

Den 8 juni 2013, en vindstilla och vacker dag är det tänkt, uruppförs den mycket stora konserten med Gotland som spelplats och med öns alla kyrkklockor som instrument.

- När alla dessa klockor tar ton ska det visa världen att små och marginaliserade platser har en stor röst, säger han som med sitt projekt gör Gotland till ett orkesterdike och världen till en gemensam salong för publiken lokalt och globalt.

Det blir då den för första och enda gången som uppförandet sker av ett stycke musik skrivet för världens största musikinstrument, framfört på världens största scen och med hela världen som publik.

Scenen är Gotland och musikinstrumentet är så gott som alla öns kyrkklockor. Verket som ska framföras blir en komposition i tre satser för cirka 180 kyrkklockor.

- Jag vill få alla dessa kyrkklockor att verka som ett enda musikinstrument och få dem att spela samman i en konsert som ska kunna höras live på Gotland, och som direktsändas via bredband över hela världen, i Sveriges Radio P2 och via EBU över hela Europa, berättar Owe Ronström.

För distribution, mixning och sändning konstrueras en teknisk plattform för 4G, smartphones och "kyrkklockeapp".

Kompositionen utformar han i samarbete med Karin Renström, som är av Sveriges mest kända tonsättare och med lång erfarenhet av stora och ovanliga projekt, samt Claes Holmgren, tonsättare och domkyrkoorganist i Visby.

Musikstycket, cirka 20-25 minuter långt, skrivs med utgångspunkt i samplade klockor och instudering av verket sker sedan med klockare och frivilliga.

Cirka 300 personer beräknas medverka i projektet som bygger på samarbete mellan Svenska kyrkan, Katolska församlingen i Visby, frikyrkorna på Gotland, Segerberg Media, Allafilm, Kulturföreningen Roxy samt ett stort antal frivilliga.

- Syftet är att utforska de musikaliska och akustiska möjligheterna och begränsningarna i en mycket stor konsertlokal, förklarar Owe Ronström.

På Gotland finns över 100 kyrkor och över 200 kyrkklockor.

De äldsta kyrkklockorna på ön är från 1200-talet och finns i Gerum, Sproge, Hejnum och Norrlanda.

Klockringningen styrs numera av datorer som kan fjärrstyras, men klockare finns i de flesta kyrkor även för manuell ringning.

136 av öns kyrkklockor, har tonhöjdsbestämts. De täcker ett nästan fullständigt diatoniskt register över två oktaver. Därutöver finns 45 välstämda klockor i klockspelet i Visby domkyrka.

Många av de gotländska kyrkklockorna finns inspelade och kan enkelt samplas och bli underlag för kompositionsarbete.

Ett antal av dem har samplats för användning med notskrivningsprogram.

Källa: Projektplan samarbetsprojekt i musiklivet.

Så jobbar vi med nyheter
Inger Hammar