Digitala möten ger trygghet och flexibilitet

På RiVe Juridiska Byrå går man i bräschen för digitala och effektiva möteslösningar. Både vid oväntade samhällsutmaningar och vid personliga behov.

10 december 2020 14:08

Samhället ställer allt hårdare digitala krav på företag och organisationer, inte minst under rådande Corona-pandemi när det inte alltid är möjligt att fysiskt närvara vid möten. Hos arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska Byrå har man märkt av en kraftig ökning kring klienternas efterfrågan på digitala möten, något man anpassat sig väl till och som bidrar till både trygghet och flexibilitet för klienten. 

Innan pandemin var det nästan inga digitala möten överhuvudtaget förutom av praktiska skäl, när kunden önskade det. Men på grund av den rådande situationen har det blivit högaktuellt eftersom det inte går att smitta varandra genom skärmen. Där ligger vi på RiVe i bräschen och har anpassat oss snabbt i en bransch som annars är väldigt styrd av fysiska möten, säger Henri Rubinstein, förhandlingschef vid RiVe Juridiska Byrå.

Men det är inte bara vid särskilda fall som RiVe haft nytta av en stark digital närvaro. Nyligen skickades en av byråns jurister till ett akut ärende i norra Sverige, vilket kom att visa sig vara ett mer komplicerat fall än man föreställt sig. Juristen behövde vägledning av byråns specialkompetens och kunde snabbt koppla in förhandlingschefen via videolänk. 

Ärendets dignitet visade sig först när juristen var uppe i Östersund. Jag, som en av två chefsförhandlare kunde därför sitta med på länk under ett videomöte med mycket kort varsel. Klienten i fråga hade höga krav och med bra teamwork från vår sida kunde vi uppfylla förväntningarna, berättar Rubinstein. 

RiVe kommer fortsätta gå i bräschen för en snabbfotat digital närvaro för att kombinera digital och fysisk närvaro när situationen kräver det. Styrkan är att kunna koppla in önskad spetskompetens med kort varsel utan att det kostar något extra för klienten. 

Det är absolut någonting vi kommer att fortsätta med i framtiden. Speciellt i takt med att byrån växer. Ärendet i norra Sverige kunde vi assistera under en och samma dag, vilket utgör en oerhörd styrka för byrån att man är så snabb. Kostnaden för klienten blir densamma, men servicen och tillgängligheten ökar. 

Som arbetsrättsexperter ställs det höga krav på RiVe Juridiska Byrå att kunna agera fort när en klient hör av sig. Ofta har klienterna nåts av oförutsägbara och omvälvande besked, vilket gör att klientbemötande och tillgänglighet är A och O. 

Man får inte glömma att vi kopplas in när något har gått snett. För många är det en tragedi. Det ska man respektera. Det spelar ingen roll om det är någon som står på fabriksgolvet eller om det är VD:n på ett jätteföretag som kontaktar oss. Vi ska alltid lyssna och kunna möta klienten. Med en digital närvaro via till exempel Teams som vi använder oss av är det väldigt lätt att med kort varsel kunna styra upp ett nytt klientmöte om det krävs, säger Henri Rubinstein. 

Från

Compexia Law Group