Så fungerar checkkredit

Går du i tankarna på att skaffa checkkredit för ditt företag? I den här artikeln går vi igenom hur checkkredit fungerar.

26 maj 2021 12:58

Som företagare kommer man behöva investeringar av olika slag i olika skeden i företaget. Det finns flertalet alternativ som passar olika företag. En del söker ängelinvesterare i ett tidigt skede för att få igång företaget, andra tar lån för att uppfylla kortsiktiga affärsmål med ekonomisk gynning. 

Ett annat alternativ är checkkredit, som vi ska titta närmare på här. Så funkar en checkkredit

Vad innebär checkkredit? 
En checkkredit är en typ av kredit som passar företag som behöver låna pengar på kort varsel av olika anledningar. Krediten gör att företaget när som helst kan låna pengar upp till en viss gräns (en limit). Därefter betalar vanligtvis låntagaren en limitavgift på 0,25%-2.00% plus renta beroende på lånets storlek. 

Hur hög eller låg räntan blir beror både bank och företagets kreditvärdighet. Den som har lägre kreditvärdighet kan räkna med högre ränta. 

Checkkredit påminner om ett kreditkort och fungerar lite på samma sätt, utan att du behöver redogöra för kreditgivaren vad du ska använda pengarna till, vilket du ofta behöver göra om du tar ett företagslån via banken eller en investerare. 

Vem passar checkkredit? 
Som företagare kan det svänga rejält, både mer eller mindre förutsättningsbart. Kanske upplever du en plötslig kundförlust eller en säsongsförändring med ojämna intäkter. Vet du till exempel om att intäkterna kommer att vara låga ett tag men att en stor kund är på väg in, då kan checkkredit vara ett bra alternativ för att balansera ekonomin tillfälligt. 

Precis som vid alla lån är det viktigt att du har en plan på återbetalning, så att du inte sätter dig i skuld. 

Är checkkredit bra? 
Precis som vid alla låneformer kan lånet vara både bra och mindre bra för din verksamhet. Det viktiga är att du har koll på företagets ekonomi och kan avgöra om det kommer att leda till ökad lönsamhet. 

En checkkredit kan vara ett bra alternativ för dig som ska möta kortsiktiga behov, vid till exempel inköp av varor eller att täcka driftskostnader i väntan på kommande intäkter. 

Vilka krav finns för att bli beviljad checkkredit? 
Det ställs vissa grundkrav för att du som företagare ska bli beviljad checkkredit. Nedan hittar du en checklista som kan vara bra att titta på innan du ansöker hos din kreditgivare. För mer information gällande bolag och bolagsregistrering kan du besöka allabolag.se

– Företaget ska vara ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

– Det måste vara registrerat och verksamt i Sverige.

– Ha varit verksamt under en viss tid, exempelvis sex månader.

– Företagets ägare måste vara bosatta i Sverige.

Från

Creddo.se