Förråd bör ej bli gäststuga

Naturvårdsverket tycker inte att det är förenligt med strandskyddet att göra om ett förråd till gäststuga.

25 juli 2007 16:09
Ägaren till ett förråd på östra Gotland ville bygga om ett förråd till gäststuga. Det tyckte inte länsstyrelsen på Gotland var någon bra idé och därför överklagades dess beslut till Miljödomstolen.
I ett yttrande till domstolen skriver nu Naturvårdsverket att man inte tycker det är förenligt med strandskyddets syften och man motsätter sig därför klagandet.
Naturvårdsverket skriver också att ”man i sitt dagliga arbete kan se en tydligt trend i en så kallad smygande privatisering av landets strandområden. Naturvårdsverket anser att i områden med stort tryck på stränderna skall mycket stor restrektivitet vid dispenshantering gälla”.
Så jobbar vi med nyheter
Ola G Öjefors