Oro för dagens Nordkalksdom

I dag beslutar mark- och miljööverdomstolen om de kommer att gå vidare med överklagandena av Nordkalks planerade kalkbrott i Ojnareskogen. Båda sidor är oroliga för vad domen kommer att säga.

8 september 2014 17:55

Trots oron, så utgår Jörgen Pettersson, huvudskyddsombud på Nordkalk, från att Mark- och miljööverdomstolen inte kommer att ta upp några överklaganden.

– De har ju sagt ja en gång förut, så de borde ju inte gå emot sig själva, säger han.

Olov Söderdahl, som är ordförande för föreningen Rädda Ojnareskogen, hoppas på precis det motsatta.

– Det hemska skulle ju vara om, vilket jag inte kan tänka mig, att de får köra igång med en gång. Att de får verksamhetstillstånd. Det skulle vara fruktansvärt, säger han.

Om det skulle bli så kommer föreningen att överklaga till Högsta domstolen.

– Vad vi kommer att göra är att vi omedelbart skickar in ett överklagande, samma dag.

Jörgen Pettersson, säger själv att han är trött. Han tycker att processen har tagit för lång tid och gått för långt.

– Har det kommit till Högsta domstolen, så ska det väl inte gå tillbaka igen, säger han.

Rädda Ojnareskogen och Olov Söderdahl tycker å andra sidan att domstolen tar alldeles för lätt på frågan om vad kalkbrytning vid brottet i Ojnareskogen skulle ha för effekt på vattnet.

– Vi är alla oroliga för att en domstol kan ta det så lätt en sak som är så här viktig för hela halva Gotland, säger han.

Han säger också att de kommer att vända sig till EU, om Nordkalk får tillstånd att bryta kalk i Ojnareskogen.

– Det är klart att vi kommer se till att EU blir inblandade. De är ju berörda i och med att det är ett Natura 2000-område som påverkas, säger han.

På Nordkalk oroar de sig för hur de ska få stenen att räcka, oavsett hur domen faller. Deras brott vid Klinthagen är på upphällningen och att starta upp brottet i Ojnareskogen kommer att ta tid.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa