Landshövdingen om beskedet

- Vi är nöjda med detta besked, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård om att Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningsstillstånd i målen som gäller Nordkalk AB och SMA Svenska Mineral.

9 september 2014 15:10

– Vi hoppas nu att Mark- och miljööverdomstolens prövning kommer att ge värdefull vägledning i de frågor länsstyrelsen tagit upp i våra överklaganden och i vår viktiga roll som tillsynsmyndighet, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Länsstyrelsen överklagade försommarens dom i Mark- och miljödomstolen som gav de båda företagen tillstånd att bryta mer kalk. Myndigheten vill att den högre instansen nu ska pröva bland annat Natura 2000-tillstånden och göra en mer utförlig prövning med hänsyn till artskyddet.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa