Nord Stream får lägga till i Slite

Inom fem månader börjar arbetet med att bygga om Apotekskajen i Slite. Tekniska nämnden beslutade i går med klar majoritet att säga ja till det avtalsförslag som finns med Nord Stream, som vill använda hamnen under den tid arbetet med den planerade gasledningen i Östersjön pågår.
Av de elva ledamöterna var det bara miljöpartisten Jonas Bornold som röstade emot.
Det är fel av kommunen att teckna avtal med Nord Stream innan ett definitivt beslut om gasledningen är klart, anser han.

30 augusti 2007 06:00
Beslutet innebär att kommunen inom de närmaste veckorna tecknar ett bindande avtal med Nord Stream.
Samtidigt påbörjas upphandlingen av en totalentreprenad som inte bara ska innehålla Apotekskajen i Slite, utan även "Krokiga kajen" i Slite och muddring av färjeläge 5 i Visby. Om staten bidrar med pengar kommer även ett reservfärjeläge för gotlandstrafiken att byggas i Slite.

<span class="mr">100 miljoner
</span>Sammantaget blir det en upphandling på över 100 miljoner kronor, men där kommunen har gott om medfinansiärer:
Nord Stream betalar större delen av upprustningen av Apotekskajen i Slite.
Kustbevakningen är med och betalar arbetena med "Krokiga kajen" i Slite.
Staten är med och bygger ett reservfärjeläge i Slite för gotlandstrafiken.
Rikstrafiken betalar muddringen av färjeläge 5 i Visby hamn.

<span class="mr">Kan avbryta
</span>Projekteringen av Apotekskajen ska vara klar till årsskiftet. I avtalet finns en paragraf som gör det möjligt att avbryta projektet i det läget. Nord Stream täcker då kommunens kostnader upp till maximalt 500 000 euro (cirka 4,7 miljoner kronor).
Apotekskajen ska bli 150 meter lång, 30 meter bred och tåla 5 tons tryck per kvadratmeter. Båda sidorna av kajen ska muddras. Avtalet innebär även att Nord Stream får en 5 000 kvadratmeter stor upplagsplats i hamnen och en sju hektar hektar stor lagringsplats bakom ishallen, i Vikhagenområdet.

<span class="mr">Förtegen
</span>Tidigare har nämnts att Nord Stream är berett att satsa 6 miljoner euro (drygt 56 miljoner kronor) på hamnen i Slite. Men vid gårdagens presskonferens efter beslutet nämndes inga siffror annat än att kommunen delfinansierar projektet med 4,3 miljoner kronor.
- Med tanke på kommande upphandling vill vi inte gå ut och tala om hur mycket pengar som finns till förfogande, säger nämndens ordförande Kjell Skalberg (c).
Nord Stream beräknas använda kajen i tre år, 2009-2011.

<span class="mr">Separata frågor
</span>Kjell Skalberg ser hamnutbyggnaden och gasledningen som två separata frågor. Själv är han för gasledningen, och då är det inte svårt att ta ställning för Nord Streams erbjudande om att bidra till upprustningen i Slite. Samma uppfattning har tidigare ordföranden i nämnden, Tommy Gardell (s).
Men bland dem som sade ja till ett avtal med Nord Stream fanns även motståndare till gasledningen.
- Jag ser inga problem med det. Det är två skiljda frågor, säger Roland Nordbäck (v) som röstade för ett avtal men som inte vill ha någon gasledning.
- Om det varit tekniska nämndens sak att besluta även om gasledningen hade saken kommit i ett helt annat läge, tillägger han.
Vid voteringen om avtalet var det bara miljöpartiet, företrätt av ersättaren Jonas Bornold, som röstade emot. Efter beslutet lämnade han in två reservationer. Han tycker ärendet bör avgöras av kommunfullmäktige och anser att ett avtal om hamninvesteringar bör tecknas först efter det att ett beslut om gasledningen tagits.
Så jobbar vi med nyheter