Mannen som vill förändra världen

Debattören Johnny Munkhammars mål med sin nya bok är inte att den ska läsas av massorna.Han hoppas att den ska förändra världen.

29 november 2007 04:00
Den 33-årige gotlänningen är flitigt förekommande i media som representant för den liberala tankesmedjan Timbro, och är djupt engagerad i debatten för fri och öppen marknad.
I dag har hans sjätte bok svensk release. "The guide to reform" är en manual som främst riktar sig till politiker och deras rådgivare i ekonomiska frågor.

Vill inspirerar regeringar
I boken redogör Johnny Munkhammar för hur han anser att en stat ska genomföra ekonomiska reformer och nå ökad sysselsättning och högre välstånd.
-Det finns tonvis med böcker som visar vad som behöver göras, men inga som berättar hur man gör det, säger Johnny Munkhammar.
-Jag hoppas att den ska inspirera regeringar till att genomföra reformer, och att den ska ge näringslivet och ekonomerna argument att övertala sina politiker.

Stor uppmärksamhet
Boken publiceras i Europa, USA och Asien och har redan fått stor mediauppmärksamhet bland annat i Storbritannien.
Tesen är att många regeringar avstår från att genomföra förändringar eftersom de är rädda att förlora makten.
-Det där är bara myter. De flesta reformregeringarna har faktiskt blivit omvalda, säger författaren.
Boken har redan sänts med posten till flera politiska ledare, och nyligen besökte han Vilnius, bland annat för ett enskilt möte med den litauiske presidenten som ville höra mer om Johnny Munkhammars slutsatser.
Att socialt utsatta grupper är de som förlorar mest på de ekonomiska reformer som Johnny Munkhammar förespråkar är en myt, hävdar han.
-Generellt vinner de mest. Det är de som går från utanförskap till att vara med som får den högsta ökningen av sina inkomster.

Reagan och Clinton
Han lyfter fram de amerikanska presidenterna Ronald Reagan och Bill Clinton som, trots att de inte delade politisk uppfattning, använde sig av liknande metoder för att skapa mer arbete.
-Clinton lyckades sätta människor i sysselsättning genom att sänka skatter och bidrag, påstår Johnny Munkhammar.
Kan dina råd även användas av ledare på kommun- och länsnivå?
-Absolut. En mycket stor del av välfärdstjänsterna i Sverige finns på den nivån, och det krävs därför ett starkt ledarskap i kommuner och landsting.

Till Washington
Närmast väntar en lansering av boken, med besök hos politiker och lobbyister i bland annat Bryssel och Washington.
I USA hoppas han få träffa ledningarna för några av presidentkandidaterna.
Johnny Munkhammars råd till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c):
1) Tänk utanför boxen. Ofta är mer möjligt än man tror.
2) Ta inspiration från andra landsändar, men framför allt andra länder.
3) Ha en hög enighet kring ett par frågor inom gruppen som regerar.
4) Sitt inte med armarna i kors, bestäm dig för att agera.
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa