Journalister ska inte låta sig bjudas

11 juni 2008 04:00
Ulf Hammarlund, redaktionschef för Gotlands Tidningar, skrev den 30 maj en mycket märklig krönika med rubriken "Här skulle det inte göra ont att bo" som jag gått och funderat på. Hammarlund tog sig tid att under en halv dag låta sig guidas av Pigge Werkelin på Werkelins turistanläggningar och det av Werkelin ägda kvarteret Munthe 2 i Västerhejde. Sedan skrev Hammarlund en riktigt säljande story där han ljuger om kostnaderna för de bostäder som rubriken avser. Hammarlund präntar det lögnaktiga påståendet, om kvarteret Munthes villor, att: "De som hyr ut så mycket som de kan, kommer under 4000 kronor i boendekostnad per månad för ett stort fint hus. Det är nästan vad jag har betalat för min etta i vinter."
Fakta finner man på Pigge Werkelins företag Visbyinvests hemsida. Där står svart på vitt att enligt billigaste kalkylen blir kostnaderna: "Total månadskostnad inkl amortering 6.846" "Total månadskostnad exklusive amortering 4.612"
Det brukar sägas att journalistik handlar om att granska makten. Men när journalisterna sitter i knät på makten, som de gör på Gotland, blir det minst lika viktig att granska journalisterna. Frågan är bara om journalisternas granskare ges lika mycket utrymme för sanningen som journalisterna får till förfogande för halvsanningar och rena lögner.
Det gotländska kotteriet, bestående av en vänskapskorrupt allians av kommunala politiker samt tjänstemän och en privilegierad skara större företagare, borde enligt den av journalistkåren så i ord upphöjda journalistetiken granskas under lupp. Men i stället får vi se själva redaktionschefen för den största av öns två tidningar sylta in sig så pass med öns största exploatör i turistbranschen att redaktionschefen till och med ställer upp med gratis annonsplats för att hjälpa till att sälja den sista så svårsålda villan i kvarteret Munthe 2.
Till journalistetiken hör också att man som journalist inte ska sitta på två stolar och både skriva redaktionella texter och annonstexter. Inte heller ska, enligt marknadsföringslagen, annonser kunna förväxlas med redaktionellt material. Men redaktionschef Hammarlund lyckade överträda båda dessa journalistisk viktiga gränser och skjuta Gotlands Tidningars trovärdighet i sank.
En tredje viktig regel för journalister är att inte ställa upp och låta sig bjudas på det ena eller anda om det kan förväntas leda till en tacksamhetsskuld som påverkar det journalistiska arbetet. Om Hammarlund lät sig bjudas över måttan under den guidade halvdagsturen med Werkelin kan inte jag bedöma. Efter vad som hittills framkommit tror jag inte heller Hammarlund har omdöme att bedöma detta på ett korrekt sätt. Hur som helst så är den eventuella skulden nu återbetald i och med Hammarlunds säljande krönika.
Sedan jag igår började skriva ovanstående och kollade in Visbyinvests hemsida och såg den osålda villan ser jag idag på samma sida att villan
nu är såld. Kommer nu Ulf Hammarlund att få en flaska whiskey som extra tack för hjälpen?
Magnus Berg,
Burgsvik


SVAR DIREKT:

Jo, jag lät mig guidas runt av Pigge Werkelin under fyra timmar en förmiddag för 14 dagar sedan. Vi var sex tidningsledare från GA, helagotland.se och GT i en minibuss som i expressfart såg några av Pigges anläggningar.
För mig som tillbakaflyttad gotlänning blev det en intressant halvdag, naturligtvis utan förpliktelser från något håll. Jag har varit på liknande pressvisningar i mitt långa yrkesliv flera gånger. Det handlar om att bli informerad, att få veta saker. Det är en av grunderna i det journalistiska arbetet. Resan gav en mängd tips som GT sedan berättade om på nyhetsplats: Fidecampingen som inte blir av, om Gotlandsflyg som satsar på Europa och om Gotlands enda sandrengörare. Det är nyheter vi inte hade haft om jag inte varit med i minibussen.
I min krönika fredagen den 30 maj skrev jag om safarin med Pigge. Jag redogjorde för vad vi hade gjort, och noterade bland annat att boendekostnaden för husen i Munthe 2 skulle bli runt 4 000 kr om husets båda hyresenheter var uthyrda. Och det är helt korrekt, enligt den information jag har fått. De som väljer att inte hyra ut, eller bara hyr ut en del får givetvis högre kostnader.
Att ett hus skulle ha sålts efter min krönika stämmer förstås inte. Sådant starkt inflytande har jag knappast på presumtiva husköpare. Den sista villan såldes flera månader innan min krönika skrevs.
Magnus Berg kan uppenbarligen inte speciellt mycket om journalistik. En krönika är ett kåseri och ingenting annat, där kan man ta sig helt andra friheter än i en nyhetstext.
Ulf Hammarlund
Redaktionschef
Så jobbar vi med nyheter