Ungas sömnbrist ett växande problem

Gotländska ungdomar har svårt att sova, visar en färsk rapport.

7 november 2008 04:00
Att vara tillgänglig dygnet runt via mobil och dator, är ett växande hälsoproblem. Många sover bara 5-6 timmar per natt eller mindre!

Slarv med frukosten
Undersökningen om barns- och ungdomars hälsa på Gotland 2007-2008, presenterades i går vid en barn- och ungdomsdag med företrädare för skola, hälso- och sjukvård, kultur- och fritid samt socialförvaltning. Rapporten är en uppföljning från åren 2003-2004 och visar tydligt att allt fler elever i årskurserna sex och nio samt år två på gymnasiet, har svårt att somna.
Lisa Stark på folkhälsoenheten berättade att det blivit vanligare att barn och unga bara sover fem, sex timmer eller mindre. De som sover så lite, har också uppgett i undersökningen att de har problem med magont, irritation och dåligt humör. Sömnproblem är vanligare bland flickor. Det framgår också att den som sover lite, oftare är rökare samt oftare än andra i samma ålder, slarvar med frukosten.

Dator och telefon
Överläkare Sture Hallberg på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, berättade:
- När dom kommer till oss på BUP frågar vi alltid om var dom sover. Sover du i din egen säng? Sover du tillsammans med någon? Har du dator i rummet? Vi vill att man tar bort datorn. Vi vet också att 94 procent av dagens unga har egen mobiltelefon och den är som regel på nattetid. Det kommer SMS, det ringer...
Men han påpekade att den nya tekniken också kan vara en möjlighet för många som lider av ensamhet men som genom dator och telefon, får tillgång till en helt ny värld:
- I framtiden tror jag att man måste räkna in den virtuella världen på ett positivt sätt.

Killar och tjejer olika
Undersökningen visar stora skillnader mellan pojkar och flickor, till exempel när det gäller att vara irriterad/på dåligt humör, vara nedstämd och ha problem med magont. Dubbelt så många flickor har dessa besvär.
I en kommentar noterar man på folkhälsoenheten att det finns ett behov av ett jämställdhetsperspektiv på de ungas hälsa. Behoven behöver mötas på olika sätt.
Det noteras också att det är allt färre som svarar att de inte har några problem alls.
Användningen av preventivmedel har ökat, men Gotland ligger ännu högt jämfört med riket i övrigt när det gäller klamydiafallen och antalet oönskade tonårsgraviditeter.
Fler flickor känner sig ensamma i dag än tidigare. Av flickorna på gymnasiet är detta ett problem som var fjärde lider av. Tryggheten i skolan har blivit bättre och det är färre nu än vid förra undersökningen som svarar att de inte får föra fram sina åsikter i skolan.

Pratar med mamma
Mobbningen har minskat överlag, utom för pojkar i årskurs sex. Man har också frågat hur de unga upplever familjens ekonomi. Andelen som tycker att familjens ekonomiska situation inte är bra, ökar ju äldre barnen/ungdomarna blir. Det är också vanligare att de som tycker att familjens ekonomi är mindre bra, också har mer problem med magont, ryggont, nedstämdhet, är mer irriterade och har svårt att somna.
Sture Hallberg påpekade att de allra flesta unga, trots allt, mår bra och att mycket av det man söker hjälp för, hos BUP t ex, nog kan hänföras till den normala existentiella kris som hör till ungdomstiden.
- Man kan säga att graden av allvar speglas av att det är oftast till mamma man vänder sig för att prata om sina bekymmer.
Så jobbar vi med nyheter
Robert Gahnfelt gotlandsallehanda.se