Gotland blir en egen region

Regeringen kommer också att säga ja till att Gotland och Halland får bli regionkommuner. Före valet blir det däremot inget besked om en Norrlandsregion.

28 januari 2009 07:18

Frågan om att eventuellt bilda en Norrlandsregion ska i stället överlämnas till Kammarkollegiet för utredning.

"Inriktningen är i så fall att ansökningar om nya regionbildningar, som vuxit fram underifrån, ska kunna behandlas under nästkommande mandatperiod", skriver Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD).

I uppgörelsen ingår också att Sverige framöver ska ha tre politiskt beslutsfattande nivåer med rätt att ta ut skatt: stat, regionkommuner och primärkommuner. För nya regioner gäller i princip samma maktfördelning som mellan staten och regionerna Västra Götaland och Skåne: Regionerna får ansvar för regional utveckling och för kulturfrågor.

"Övriga förslag om överföring av makt från staten till regionerna är inte aktuella", skriver de fyra.

Så jobbar vi med nyheter