Kulorna ska plockas bort

4 februari 2009 04:00
Större mängder skjutbanesand vid nedlagda kulfång återstår att hantera på Gotland. Det konstaterar Försvarets miljöprövningsenhet i en rapport.
Försvaret skall såsom verksamhetsansvarig sanera förorenade/skadade områden inom fastigheter som avvecklas till följd av statsmakternas beslut om reduceringar av Försvarets organisation. Och bland det som skall göras under 2009 ingår sanering av skjutbanesand på bland annat Gotland. (GA)
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa