Befolkningsminskning på ön

Gotlands befolkning minskade med 118 personer förra året.

17 februari 2009 11:49

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Den sista december hade Gotland en befolkning på 57 004 personer.
Sveriges befolkning ökade däremot med 73 420 personer föregånde år,  vilket innebär att vi hade en folkmängd på 9 256 347 personer den sista december 2008. Bidragande orsaker till folkökningen var de många födslarna och  att invandringen nådde över 100 000, något som aldrig tidigare skett. Både dödsfallen och utvandringen minskade något jämfört med 2007

Så jobbar vi med nyheter